Interpretacja prawa podatkowego w indywidualnych sprawach

Opublikowane przez Kaczmarek.E dnia 23/07/2007 – 13:07 -

Komórka odpowiedzialna Wydział Finansowy
Osoba właściwa do załatwienia sprawy Ewa Kaczmarek
Adres 95-035 Ozorków, ul. Wigury 1, II piętro, stanowisko 213
Telefon 042 710-32-33
Podstawa prawna Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r Ordynacja podatkowa ( tekst jedn. Dz. U. z 2005r Nr 8 poz. 60 z późn. zm.)
Forma wnoszenia dokumentów Osobiście, pocztą
Wymagane dokumenty Wniosek w sprawie interpretacji, wyczerpująco przedstawiający stan faktyczny oraz własne stanowisko
Opłaty Nie podlega opłacie skarbowej
Forma załatwienia sprawy Wydanie postanowienia w terminie nie przekraczającym 3 m-ce.
Tryb odwoławczy Od postanowienia przysługuje stronie wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi, w terminie 7 dni od daty jego doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Burmistrza Miasta Ozorkowa.
Informacje dodatkowe Wydana interpretacja jest zamieszczana na stronie internetowej właściwej izby skarbowej.

Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe