Jak wykorzystujemy Ai??rodki unijne

Opublikowane przez Pietrasik.Ł dnia 24/05/2007 – 11:03 -

zporr-ue
Projekt wspA?Ai??finansowany przez UniAi?? EuropejskAi?? Ai??ze Ai??rodkA?w Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju RegionalnegoAi??

ZPORR 541/2004 ai??zInformatyzacja UrzAi??du Miejskiego w Ozorkowie oraz rozwA?j usAi??ug publicznych on-lineai???

Projekt zrealizowany w ramach Priorytetu I. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury sAi??uA?Ai??cej wzmacnianiu konkurencyjnoAi??ci regionA?w, DziaAi??ania 1.5 Infrastruktura spoAi??eczeAi??stwa informacyjnego Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006.

CaAi??kowita wartoAi??Ai?? projektu ai??i?? 965Ai??214,00 PLN

W tym dofinansowanie ze Ai??rodkA?w Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ai??i?? 625Ai??934,33 PLN

buy online pharmacy of australia. order periactin online cheap, lioresal without prescription.

W ramach projektu rozbudowano infrastrukturAi?? teleinformatycznAi??, wszyscy pracownicy urzAi??du przeszli cykl szkoleAi?? zwiAi??zanych z wdraA?aniem projektu, wymieniono 60 komputerA?w, zakupiono i wdroA?ono specjalistyczne oprogramowanie: ZintegrowanAi?? PlatformAi?? InformacyjnAi?? opartAi?? na Elektronicznym Obiegu DokumentA?w, Infomaty, Portal Internetowy oraz PolitykAi?? BezpieczeAi??stwa Systemu. Informatyzacja urzAi??du wymagaAi??a takA?e reorganizacji w poszczegA?lnych wydziaAi??ach i przeprowadzenia czAi??Ai??ciowych remontA?w w dwA?ch budynkach UrzAi??du: przy ul. Listopadowej 16 i przy ul. Wigury 1. Zmiany polegaAi??y przede wszystkim na utworzeniu stanowisk otwartych w niektA?rych wydziaAi??ach UrzAi??du.

Realizacja projektu umoA?liwiAi??a mieszkaAi??com Miasta Ozorkowa zaAi??atwienie wielu spraw przez Internet ai??zbez wychodzenia z domuai???, skrA?ciAi??o czas oczekiwania na wydanie decyzji i usprawniAi??o obsAi??ugAi?? interesantA?w.

Get the Flash Player to see this content.
Ai??


Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe