Jak wykorzystujemy środki unijne

Opublikowane przez Pietrasik.Ł dnia 24/05/2007 – 11:03 -

zporr-ue
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską  ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 

ZPORR 541/2004 „Informatyzacja Urzędu Miejskiego w Ozorkowie oraz rozwój usług publicznych on-line”

Projekt zrealizowany w ramach Priorytetu I. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów, Działania 1.5 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006.

Całkowita wartość projektu – 965 214,00 PLN

W tym dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 625 934,33 PLN

W ramach projektu rozbudowano infrastrukturę teleinformatyczną, wszyscy pracownicy urzędu przeszli cykl szkoleń związanych z wdrażaniem projektu, wymieniono 60 komputerów, zakupiono i wdrożono specjalistyczne oprogramowanie: Zintegrowaną Platformę Informacyjną opartą na Elektronicznym Obiegu Dokumentów, Infomaty, Portal Internetowy oraz Politykę Bezpieczeństwa Systemu. Informatyzacja urzędu wymagała także reorganizacji w poszczególnych wydziałach i przeprowadzenia częściowych remontów w dwóch budynkach Urzędu: przy ul. Listopadowej 16 i przy ul. Wigury 1. Zmiany polegały przede wszystkim na utworzeniu stanowisk otwartych w niektórych wydziałach Urzędu.

Realizacja projektu umożliwiła mieszkańcom Miasta Ozorkowa załatwienie wielu spraw przez Internet „bez wychodzenia z domu”, skróciło czas oczekiwania na wydanie decyzji i usprawniło obsługę interesantów.

Get the Flash Player to see this content.
 


Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe