Informacja o danych osobowych

Opublikowane przez Pietrasik.Ł dnia 23/07/2007 – 14:42 -

Komórka odpowiedzialna: Wydział Spraw Obywatelskich
Osoba właściwa do załatwienia sprawy: Joanna Górna-Staniszewska
Adres: 95-035 Ozorków, ul. Listopadowa 16
Telefon: 042 710 31 29
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 roku o ewidencji ludności i dowodach osobistych(Dz.U. z 2006 Nr 139, poz. 993 z późn. zm)
Forma wnoszenia podania: Osobom i podmiotom, o których mowa w art. ust.2 pkt 4 ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych
Wymagane dokumenty:
  • Wypełniony formularz wniosku
  • wykazanie interesu prawnego do pozyskanie danych
  • uwiarygodnienie interesu faktycznego w otrzymaniu danych
  • dowód dokonania wpłaty
Formularze do pobrania: Wniosek o udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych – pobierz wniosek
Opłaty: Opłata za udostepnienie danych wynosi 31 zł
Opłatę wnosi się w Kasie Urzędu Miejskiego w Ozorkowie lub na konto Urzędu Miejskiego w Ozorkowie nr :

31 12 40 30 57 1111 0000 34 51 80 47

Termin załatwienia sprawy: 7 dni
Tryb odwoławczy: Odwołanie do Wojewody Łódzkiego
Informacje dodatkowe:  -

Bez kategorii | Brak komentarzy »