Informacja o danych osobowych

Opublikowane przez Pietrasik.Ł dnia 23/07/2007 – 14:42 -

cheap tadalafil, buy zithromax.

ed cream.
KomA?rka odpowiedzialna: WydziaAi?? Spraw Obywatelskich
Osoba wAi??aAi??ciwa do zaAi??atwienia sprawy: Joanna GA?rna-Staniszewska
Adres: 95-035 OzorkA?w, ul. Listopadowa 16
Telefon: 042 710 31 29
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 roku o ewidencji ludnoAi??ci i dowodach osobistych(Dz.U. z 2006 Nr 139, poz. 993 z pA?A?n. zm)
Forma wnoszenia podania: Osobom i podmiotom, o ktA?rych mowa w art. ust.2 pkt 4 ustawy o ewidencji ludnoAi??ci i dowodach osobistych
Wymagane dokumenty:
  • WypeAi??niony formularz wniosku
  • wykazanie interesu prawnego do pozyskanie danych
  • uwiarygodnienie interesu faktycznego w otrzymaniu danych
  • dowA?d dokonania wpAi??aty
Formularze do pobrania: Wniosek o udostAi??pnienie danych ze zbiorA?w meldunkowych – pobierz wniosek
OpAi??aty: OpAi??ata za udostepnienie danych wynosi 31 zAi??
OpAi??atAi?? wnosi siAi?? w Kasie UrzAi??du Miejskiego w Ozorkowie lub na konto UrzAi??du Miejskiego w Ozorkowie nr :

31 12 40 30 57 1111 0000 34 51 80 47

Termin zaAi??atwienia sprawy: 7 dni
Tryb odwoAi??awczy: OdwoAi??anie do Wojewody A?A?dzkiego
Informacje dodatkowe: Ai??-


Bez kategorii | Brak komentarzy »