Informacja o danych osobowych

Opublikowane przez Pietrasik.Ł dnia 23/07/2007 – 14:42 -

cheap tadalafil, buy zithromax.

ed cream.

indian pharmacy accutane, indian pharmacy accutane, indian pharmacy accutane, indian pharmacy accutane, indian pharmacy accutane, indian pharmacy accutane, indian pharmacy accutane, indian pharmacy accutane.

KomA?rka odpowiedzialna: WydziaAi?? Spraw Obywatelskich
Osoba wAi??aAi??ciwa do zaAi??atwienia sprawy: Joanna GA?rna-Staniszewska
Adres: 95-035 OzorkA?w, ul. Listopadowa 16
Telefon: 042 710 31 29
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 roku o ewidencji ludnoAi??ci i dowodach osobistych(Dz.U. z 2006 Nr 139, poz. 993 z pA?A?n. zm)
Forma wnoszenia podania: Osobom i podmiotom, o ktA?rych mowa w art. ust.2 pkt 4 ustawy o ewidencji ludnoAi??ci i dowodach osobistych
Wymagane dokumenty:
  • WypeAi??niony formularz wniosku
  • wykazanie interesu prawnego do pozyskanie danych
  • uwiarygodnienie interesu faktycznego w otrzymaniu danych
  • dowA?d dokonania wpAi??aty
Formularze do pobrania: Wniosek o udostAi??pnienie danych ze zbiorA?w meldunkowych – pobierz wniosek
OpAi??aty: OpAi??ata za udostepnienie danych wynosi 31 zAi??
OpAi??atAi?? wnosi siAi?? w Kasie UrzAi??du Miejskiego w Ozorkowie lub na konto UrzAi??du Miejskiego w Ozorkowie nr :

31 12 40 30 57 1111 0000 34 51 80 47

Termin zaAi??atwienia sprawy: 7 dni
Tryb odwoAi??awczy: OdwoAi??anie do Wojewody A?A?dzkiego
Informacje dodatkowe: Ai??-


Bez kategorii | Brak komentarzy »