Handlowcy wrA?cili na zmodernizowane Targowisko Miejskie

Opublikowane przez Wydział OS dnia 22/11/2013 – 14:17 -

logotypytargowisko

W piAi??tek, 22 listopada, po kilku miesiAi??cach przerwy, kupcy powrA?cili na zmodernizowane Targowisko Miejskie przy ul. StarzyAi??skiego. Wykonawca zakoAi??czyAi?? prace w paA?dzierniku i po uzyskaniu wszystkich pozwoleAi??, koniecznych do prowadzenie handlu w tym miejscu, mieszkaAi??cy Ozorkowa mogAi?? od dziAi?? robiAi?? zakupy na wyremontowanym rynku.

Targowisko podzielone jest na cztery sektory; jeden z nich, pod wiatAi??, przeznaczony jest na handel artykuAi??ami rolnymi. CaAi??a powierzchnia sprzedaA?owa rynku wynosi 1850 m2 buy Viagra Soft online, order clomid. , z czego powierzchnia sprzedaA?owa pod wiatAi?? – 698 m eli 20, eli 20, eli 20, eli 20, eli 20, eli 20, eli 20, eli 20. 2, co oznacza, A?e jest o okoAi??o poAi??owAi?? wiAi??ksza w stosunku do tej pod starymi wiatami.

W ramach modernizacji wykonano odwodnienie pAi??yty rynku, uAi??oA?ono nawierzchniAi?? z kostki brukowej, wytyczono nowAi?? jezdniAi?? wokA?Ai?? pAi??yty i zainstalowano nowe latarnie. Do dyspozycji kupcA?w i klientA?w jest budynek sanitarny, przystosowany dla niepeAi??nosprawnych. Toalety sAi?? bezpAi??atne.

CaAi??y teren zostaAi?? objAi??ty monitoringiem miejskim.

Zgodnie z decyzjAi?? burmistrza Jacka Sochy stawki na zmodernizowanym targowisku, czyli opAi??ata targowa i za rezerwacje stanowisk, pozostaAi??y niezmienione.

Na przebudowAi?? Targowiska OzorkA?w otrzymaAi?? 1 milion zAi?? dofinansowania. CaAi??kowita wartoAi??Ai?? inwestycji to ponad 2 mln zAi??otych. Miasto otrzymaAi??o dofinansowanie w ramach dziaAi??ania ai??zPodstawowe usAi??ugi dla gospodarki i ludnoAi??ci wiejskiejai??? w zakresie budowy, przebudowy, remontu lub wyposaA?enia targowiska staAi??ego objAi??tego Programem Rozwoju ObszarA?w Wiejskich na lata 2007-2013.

buy viagra local, no perscription.


Bez kategorii | Brak komentarzy »