Jak wykorzystujemy Ai??rodki unijne

Opublikowane przez Pietrasik.Ł dnia 18/12/2008 – 14:55 -

Kopia plakatjpg
Projekt wspA?Ai??finansowany przez UniAi?? EuropejskAi?? ze Ai??rodkA?w Europejskiego Funduszu SpoAi??ecznego w ramach DziaAi??ania 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji Programu Operacyjnego KapitaAi?? Ludzki

ai??zGwiazdka ai??i?? uAi??miech dzieckaai???

Projekt zrealizowany w ramach Priorytetu VII. Promocja integracji spoAi??ecznej, DziaAi??anie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji Programu Operacyjnego KapitaAi?? Ludzki.

CaAi??kowita wartoAi??Ai?? projektu ai??i?? 50 000,00 PLN

Okres realizacji projektu od 1 listopada 2008 r. do 31 grudnia 2008 r.

Beneficjentem projektu byAi??a Gmina Miasta Ozorkowa.

W ramach projektu zorganizowano imprezAi?? gwiazdkowAi?? dla 300 dzieci z terenu miasta Ozorkowa w wieku przedszkolnym i szkolnym objAi??tych indywidualnym nauczaniem, z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i dla dzieci niepeAi??nosprawnych. Zabawa choinkowa odbyAi??a siAi?? 13 grudnia 2008 roku w Miejskim OAi??rodku Kultury w Ozorkowie. Organizatorzy przygotowali koncert zespoAi??u Kilersi, wystAi??p iluzjonisty i Kabareciku Asmiechu Warte, spektakl teatralny Teatru Piccolo pt. ai??zWitaj AswiAi??ty MikoAi??ajuai???, a takA?e wizytAi?? MikoAi??aja z prezentami dla wszystkich uczestnikA?w imprezy.

GAi??A?wnym celem projektu byAi??o zapobieganie wykluczeniu spoAi??ecznemu poprzez aktywnAi?? integracjAi?? najmAi??odszych mieszkaAi??cA?w Gminy Miasta Ozorkowa.

buy Kamagra Jelly, purchase clomid. buy tadacip 10 mg tabs.


Bez kategorii | Brak komentarzy »