Jak wykorzystujemy środki unijne

Opublikowane przez Pietrasik.Ł dnia 18/12/2008 – 14:55 -

Kopia plakatjpg
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

„Gwiazdka – uśmiech dziecka”

Projekt zrealizowany w ramach Priorytetu VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Całkowita wartość projektu – 50 000,00 PLN

Okres realizacji projektu od 1 listopada 2008 r. do 31 grudnia 2008 r.

Beneficjentem projektu była Gmina Miasta Ozorkowa.

W ramach projektu zorganizowano imprezę gwiazdkową dla 300 dzieci z terenu miasta Ozorkowa w wieku przedszkolnym i szkolnym objętych indywidualnym nauczaniem, z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i dla dzieci niepełnosprawnych. Zabawa choinkowa odbyła się 13 grudnia 2008 roku w Miejskim Ośrodku Kultury w Ozorkowie. Organizatorzy przygotowali koncert zespołu Kilersi, występ iluzjonisty i Kabareciku Śmiechu Warte, spektakl teatralny Teatru Piccolo pt. „Witaj Święty Mikołaju”, a także wizytę Mikołaja z prezentami dla wszystkich uczestników imprezy.

Głównym celem projektu było zapobieganie wykluczeniu społecznemu poprzez aktywną integrację najmłodszych mieszkańców Gminy Miasta Ozorkowa.


Bez kategorii | Brak komentarzy »