Fundacje i stowarzyszenia

Opublikowane przez Pietrasik.Ł dnia 09/06/2006 – 10:45 -

Polskie Stowarzyszenie Ludzie Cierpiących na Padaczkę
- Oddział Łódzki

Adres: ul. Kościuszki 31, 95-035 Ozorków
tel.: 42 277-17-73
e-mail: biuro@pslcnp.pl
strona internetowa: www.pslcnp.pl

Ośrodek Pomocy „WZAJEMNIE POTRZEBNI”
MONAR – MARKOT w Ozorkowie

Adres: ul. Żwirki 1a, 95-035 Ozorków
tel.: 42 718-10-81
e-mail: wzajemniepotrzebni@neostrada.pl
strona internetowa: www.wzajemniepotrzebni.neostrada.pl

ZHP Komendy Chorągwi Łódzkiej
Hufiec Ozorków im. Bohaterów Września 1939 roku

Adres: ul. Lotnicza 1, 95-035 Ozorków
tel.: 42 710-31-96
e-mail: ozorkow@zhp.pl
strona internetowa: www.zhp.ozorkow.bedeem.net

Stowarzyszenie Abstynentów
Klubu „AKWARIUM” w Ozorkowie

Adres: ul. Stypułowskiego 1, 95-035 Ozorków
tel.: 42 718-15-01

Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Ulga w Cierpieniu” w Ozorkowie
Adres: ul. Adamówek 6, 95-035 Ozorków
(przy Parafii NMP Królowej Polski w Ozorkowie)
tel.: 693-610-212 (po godz. 17.00)

Stowarzyszenie Społeczno-Edukacyjne „JESTEŚMY” w Ozorkowie
Adres: ul. Traugutta 40, 95-035 Ozorków
tel.: 533-720-360
e-mail: jestesmy.ozorkow@gmail.com

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły i Osób Niepełnosprawnych Umysłowo „Przyjaciele Jedynki” w Ozorkowie
Adres: ul. Kościuszki 27, 95-035 Ozorków
tel. 42 718-93-51 (w godz. 8.00-16.00)
e-mail: przyjaciele.jedynki@onet.pl


Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe