Pomoc spoAi??eczna

Opublikowane przez Pietrasik.Ł dnia 09/06/2006 – 10:45 -

Miejski OAi??rodek Pomocy SpoAi??ecznej w Ozorkowie order zoloft, order Zoloft.
Adres: ul. StypuAi??kowskiego 1, 95-035 OzorkA?w
Dyrektor – tel.: 42Ai??710-31-59
KsiAi??gowoAi??Ai?? – tel.: 42Ai??710-31-64
Pracownicy socjalni – tel.: 42Ai??710-31-63
Aswiadczenia rodzinne – tel.: 42Ai??710-32-12
e-mail: mops-oz@wp.pl
strona internetowa: www.mops2.ozorkow.info.pl

 

Dom Pomocy SpoAi??ecznej w Ozorkowie
Adres: ul. Mickiewicza 1, 95-035 OzorkA?w
tel.: 42Ai??718-93-55
e-mail: dps_ozorkow@go2.pl

UchwaAi??a Nr XXV/209/12 Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia 26 kwietnia 2012 r.Ai?? w sprawie przyjAi??cia ai??zStrategii rozwiAi??zywania problemA?w spoAi??ecznych Gminy Miasto OzorkA?w na lata 2012-2017ai???, kliknij tutaj

UchwaAi??a Nr XLVIII/400/13 Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia 28 listopada 2013 r.Ai?? w sprawie przyjAi??cia ai??zGminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2013-2015ai???, ed expess cialis. kliknij tutaj

UchwaAi??aAi?? Nr LXI/492/14 Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia 30 paA?dziernika 2014 r. w sprawie uchwalenia ai??zProgramu PrzeciwdziaAi??ania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Miasto OzorkA?w na lata 2015-2018ai???, kliknij tutaj


Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe