Pomoc społeczna

Opublikowane przez Pietrasik.Ł dnia 09/06/2006 – 10:45 -

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ozorkowie
Adres: ul. Stypułkowskiego 1, 95-035 Ozorków
Dyrektor – tel.: 42 710-31-59
Księgowość – tel.: 42 710-31-64
Pracownicy socjalni – tel.: 42 710-31-63
Świadczenia rodzinne – tel.: 42 710-32-12
e-mail: mops-oz@wp.pl
strona internetowa: www.mops2.ozorkow.info.pl

 

Dom Pomocy Społecznej w Ozorkowie
Adres: ul. Mickiewicza 1, 95-035 Ozorków
tel.: 42 718-93-55
e-mail: dps_ozorkow@go2.pl

Uchwała Nr XXV/209/12 Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia 26 kwietnia 2012 r.  w sprawie przyjęcia „Strategii rozwiązywania problemów społecznych Gminy Miasto Ozorków na lata 2012-2017”, kliknij tutaj

Uchwała Nr XLVIII/400/13 Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia 28 listopada 2013 r.  w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2013-2015”, kliknij tutaj

Uchwała  Nr LXI/492/14 Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia 30 października 2014 r. w sprawie uchwalenia „Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Miasto Ozorków na lata 2015-2018”, kliknij tutaj


Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe