Dofinansowanie pracodawcom kosztA?w ksztaAi??cenia mAi??odocianych pracownikA?w

Opublikowane przez Pietrasik.Ł dnia 17/07/2007 – 09:57 -

viagraordini, viagraordini, viagraordini, viagraordini, viagraordini, viagraordini.

cheap viagra online canada pharmacy.

buy Caverta, buy zithromax.

KomA?rka odpowiedzialna WydziaAi?? OAi??wiaty, Sportu i Spraw SpoAi??ecznych
Osoba wAi??aAi??ciwa do zaAi??atwienia sprawy Monika Kwasiborska
Adres 95-035 OzorkA?w, ul. Listopadowa 16 II piAi??tro, pokA?j 203
Telefon 042 7103205
Podstawa prawna Art.70b ustawy z dnia 7 wrzeAi??nia 1991r. o systemie oAi??wiaty (Dz. U.z 2004r. Nr.256 poz. 2572 z pA?A?n. zm.)
RozporzAi??dzenie Rady MinistrA?w z dnia 28 maja 1996r. w sprawie przygotowania zawodowego mAi??odocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2014r. poz. 232 z pA?A?n. zm.) Art.104 Kodeksu postAi??powania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z pA?A?n. zm.)
Forma wnoszenia podania OsobiAi??cie, pocztAi??
Wymagane dokumenty
  1. Wniosek o dofinansowanie kosztA?w ksztaAi??cenia mAi??odocianego, ktA?ry ukoAi??czyAi?? naukAi?? zawodu
  2. how to get srattera, how to get srattera, how to get srattera, how to get srattera, how to get srattera, how to get srattera, how to get srattera, how to get srattera.

  3. ZgAi??oszenie zawarcia umowy z mAi??odocianym pracownikiem
  4. Potwierdzona za zgodnoAi??Ai?? z oryginaAi??em kopia dokumentA?w potwierdzajAi??cych posiadanie kwalifikacji wymaganych do prowadzenia przygotowania zawodowego mAi??odocianego
  5. Potwierdzona za zgodnoAi??Ai?? z oryginaAi??em kopia umowy o pracAi?? z mAi??odocianym pracownikiem w celu przygotowania do zawodu
  6. Potwierdzona za zgodnoAi??Ai?? z oryginaAi??em kopia dyplomu, Ai??wiadectwa lub zaAi??wiadczenia potwierdzajAi??cego, A?e mAi??odociany ukoAi??czyAi?? naukAi?? zawodu lub przyuczenie do wykonywania okreAi??lonej pracy i zdaAi?? egzamin
  7. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu siAi?? o pomoc de mini mis
  8. OAi??wiadczenie o niekorzystaniuAi?? z pomocy de minimis
Formularze do pobrania Wniosek o dofinansowanie kosztA?w ksztaAi??cenia mAi??odocianego, ktA?ry ukoAi??czyAi?? naukAi?? zawodu ai??i?? pobierz wniosek
ZgAi??oszenie zawarcia umowy z mAi??odocianym pracownikiem ai??i?? pobierz wniosekFormularz informacji przedstawianych przy ubieganiu siAi?? o pomoc de minimis ai??i?? pobierz wniosek

OAi??wiadczenie o niekorzystaniu z pomocy de mini mis ai??i?? pobierz wniosek

OpAi??aty Brak
Forma zaAi??atwienia sprawy Decyzja o przyznaniu dofinansowania, ZaAi??wiadczenie o pomocy de minimis
Termin zaAi??atwienia sprawy Po stwierdzeniu speAi??nienia warunkA?w okreAi??lonych w art. 70b ust.1 ustawy Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??o systemie oAi??wiaty , po otrzymaniu dotacji celowej na realizacjAi?? zadania.
Tryb odwoAi??awczy Od decyzji przysAi??uguje odwoAi??anie w terminie 14 dni od dnia dorAi??czenia decyzji do SamorzAi??dowego Kolegium OdwoAi??awczego w A?odzi za poAi??rednictwem Burmistrza Miasta OzorkA?w
Informacje dodatkowe Wniosek z zaAi??Ai??cznikami na dofinansowanie naleA?y zAi??oA?yAi?? w terminie 3 miesiAi??cy od ukoAi??czenia przez mAi??odocianego pracownika nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania okreAi??lonej pracy.


Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe