Dofinansowanie pracodawcom kosztA?w ksztaAi??cenia mAi??odocianych pracownikA?w

Opublikowane przez Pietrasik.Ł dnia 17/07/2007 – 09:57 -

cheap viagra online canada pharmacy.

buy Caverta, buy zithromax.

KomA?rka odpowiedzialna WydziaAi?? OAi??wiaty, Sportu i Spraw SpoAi??ecznych
Osoba wAi??aAi??ciwa do zaAi??atwienia sprawy Monika Kwasiborska
Adres 95-035 OzorkA?w, ul. Listopadowa 16 II piAi??tro, pokA?j 203
Telefon 042 7103205
Podstawa prawna Art.70b ustawy z dnia 7 wrzeAi??nia 1991r. o systemie oAi??wiaty (Dz. U.z 2004r. Nr.256 poz. 2572 z pA?A?n. zm.)
RozporzAi??dzenie Rady MinistrA?w z dnia 28 maja 1996r. w sprawie przygotowania zawodowego mAi??odocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2014r. poz. 232 z pA?A?n. zm.) Art.104 Kodeksu postAi??powania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z pA?A?n. zm.)
Forma wnoszenia podania OsobiAi??cie, pocztAi??
Wymagane dokumenty
  1. Wniosek o dofinansowanie kosztA?w ksztaAi??cenia mAi??odocianego, ktA?ry ukoAi??czyAi?? naukAi?? zawodu
  2. ZgAi??oszenie zawarcia umowy z mAi??odocianym pracownikiem
  3. Potwierdzona za zgodnoAi??Ai?? z oryginaAi??em kopia dokumentA?w potwierdzajAi??cych posiadanie kwalifikacji wymaganych do prowadzenia przygotowania zawodowego mAi??odocianego
  4. Potwierdzona za zgodnoAi??Ai?? z oryginaAi??em kopia umowy o pracAi?? z mAi??odocianym pracownikiem w celu przygotowania do zawodu
  5. Potwierdzona za zgodnoAi??Ai?? z oryginaAi??em kopia dyplomu, Ai??wiadectwa lub zaAi??wiadczenia potwierdzajAi??cego, A?e mAi??odociany ukoAi??czyAi?? naukAi?? zawodu lub przyuczenie do wykonywania okreAi??lonej pracy i zdaAi?? egzamin
  6. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu siAi?? o pomoc de mini mis
  7. OAi??wiadczenie o niekorzystaniuAi?? z pomocy de minimis
Formularze do pobrania Wniosek o dofinansowanie kosztA?w ksztaAi??cenia mAi??odocianego, ktA?ry ukoAi??czyAi?? naukAi?? zawodu ai??i?? pobierz wniosek
ZgAi??oszenie zawarcia umowy z mAi??odocianym pracownikiem ai??i?? pobierz wniosekFormularz informacji przedstawianych przy ubieganiu siAi?? o pomoc de minimis ai??i?? pobierz wniosek

OAi??wiadczenie o niekorzystaniu z pomocy de mini mis ai??i?? pobierz wniosek

OpAi??aty Brak
Forma zaAi??atwienia sprawy Decyzja o przyznaniu dofinansowania, ZaAi??wiadczenie o pomocy de minimis
Termin zaAi??atwienia sprawy Po stwierdzeniu speAi??nienia warunkA?w okreAi??lonych w art. 70b ust.1 ustawy Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??o systemie oAi??wiaty , po otrzymaniu dotacji celowej na realizacjAi?? zadania.
Tryb odwoAi??awczy Od decyzji przysAi??uguje odwoAi??anie w terminie 14 dni od dnia dorAi??czenia decyzji do SamorzAi??dowego Kolegium OdwoAi??awczego w A?odzi za poAi??rednictwem Burmistrza Miasta OzorkA?w
Informacje dodatkowe Wniosek z zaAi??Ai??cznikami na dofinansowanie naleA?y zAi??oA?yAi?? w terminie 3 miesiAi??cy od ukoAi??czenia przez mAi??odocianego pracownika nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania okreAi??lonej pracy.


Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe