Decyzja o Ai??rodowiskowych uwarunkowaniach

Opublikowane przez Pietrasik.Ł dnia 23/07/2007 – 13:44 -

sildenafil citrate tablets 100 mg.

KomA?rka odpowiedzialna: WydziaAi?? Polityki Przestrzennej
Osoba wAi??aAi??ciwa do zaAi??atwienia sprawy: Emilia Pokrzeptowicz
Adres: 95 – 035 OzorkA?w, ul. Wigury 1
II piAi??tro, pokA?j 208
Telefon: (42) 710 – 31 -37
Podstawa prawna: Art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 3 paA?dziernika 2008r. o udostAi??pnianiu informacji o Ai??rodowisku i jego ochronie, udziale spoAi??eczeAi??stwaw ochronie Ai??rodowiska oraz o ocenach oddziaAi??ywania na Ai??rodowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227)
Forma wnoszenia podania: OsobiAi??cie lub pocztAi??
Wymagane dokument - wniosek o wydanie decyzji o Ai??rodowiskowych uwarunkowaniach
- wypis z ewidencji gruntA?w oraz poAi??wiadczonAi?? przez wAi??aAi??ciwy organ kopiAi?? mapy ewidencyjnej obejmujAi??cej przewidywany teren, na ktA?rym bAi??dzie realizowane przedsiAi??wziAi??cie, oraz obejmujAi??cej obszar na ktA?ry bAi??dzie oddziaAi??ywaAi?? przedsiAi??wziAi??cie
- w przypadku przedsiAi??wziAi??Ai?? mogAi??cych zawsze znaczAi??co oddziaAi??ywaAi?? na Ai??rodowisko ai??i?? raport o oddziaAi??ywaniu przedsiAi??wziAi??cia na Ai??rodowisko (3 egzemplarze) wraz z jego zapisem w formie elektronicznej
- w przypadku przedsiAi??wziAi??Ai?? mogAi??cych potencjalnie znaczAi??co oddziaAi??ywaAi?? na Ai??rodowisko ai??i?? kartAi?? informacyjnAi?? (3 egzemplarze) wraz z ich zapisem w formie elektronicznej
- pokwitowanie wniesionej opAi??aty skarbowej
Formularze do pobrania: Wniosek o wydanie decyzji Ai??rodowiskowej – pobierz wniosek
Karta Informacyjna PrzedsiAi??wziAi??cia – pobierz karta
OpAi??aty: Decyzja Ai??rodowiskowa podlega opAi??acie skarbowej w wysokoAi??ci 205,00 zAi??
Forma zaAi??atwienia sprawy: Decyzja
Termin zaAi??atwienia sprawy: W terminach przewidzianych w KPA
Tryb odwoAi??awczy: Od decyzji przysAi??uguje odwoAi??anie w terminie 14 dni od dnia dorAi??czenia decyzji, wnoszone do SamorzAi??dowego Kolegium OdwoAi??awczego w A?odzi, za poAi??rednictwem Burmistrza Miasta Ozorkowa

buy periactin online cheap, acquire dapoxetine.


Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe