Decyzja o Ai??rodowiskowych uwarunkowaniach

Opublikowane przez Pietrasik.Ł dnia 23/07/2007 – 13:44 -

sildenafil citrate tablets 100 mg.

discount cymbalta 60 mg, discount cymbalta 60 mg, discount cymbalta 60 mg, discount cymbalta 60 mg, discount cymbalta 60 mg, discount cymbalta 60 mg, discount cymbalta 60 mg, discount cymbalta 60 mg.
KomA?rka odpowiedzialna: WydziaAi?? Polityki Przestrzennej
Osoba wAi??aAi??ciwa do zaAi??atwienia sprawy: Emilia Pokrzeptowicz
Adres: 95 – 035 OzorkA?w, ul. Wigury 1
II piAi??tro, pokA?j 208
Telefon: (42) 710 – 31 -37
Podstawa prawna: Art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 3 paA?dziernika 2008r. o udostAi??pnianiu informacji o Ai??rodowisku i jego ochronie, udziale spoAi??eczeAi??stwaw ochronie Ai??rodowiska oraz o ocenach oddziaAi??ywania na Ai??rodowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227)
Forma wnoszenia podania: OsobiAi??cie lub pocztAi??
Wymagane dokument - wniosek o wydanie decyzji o Ai??rodowiskowych uwarunkowaniach
- wypis z ewidencji gruntA?w oraz poAi??wiadczonAi?? przez wAi??aAi??ciwy organ kopiAi?? mapy ewidencyjnej obejmujAi??cej przewidywany teren, na ktA?rym bAi??dzie realizowane przedsiAi??wziAi??cie, oraz obejmujAi??cej obszar na ktA?ry bAi??dzie oddziaAi??ywaAi?? przedsiAi??wziAi??cie
- w przypadku przedsiAi??wziAi??Ai?? mogAi??cych zawsze znaczAi??co oddziaAi??ywaAi?? na Ai??rodowisko ai??i?? raport o oddziaAi??ywaniu przedsiAi??wziAi??cia na Ai??rodowisko (3 egzemplarze) wraz z jego zapisem w formie elektronicznej
- w przypadku przedsiAi??wziAi??Ai?? mogAi??cych potencjalnie znaczAi??co oddziaAi??ywaAi?? na Ai??rodowisko ai??i?? kartAi?? informacyjnAi?? (3 egzemplarze) wraz z ich zapisem w formie elektronicznej
- pokwitowanie wniesionej opAi??aty skarbowej
Formularze do pobrania: Wniosek o wydanie decyzji Ai??rodowiskowej – pobierz wniosek
Karta Informacyjna PrzedsiAi??wziAi??cia – pobierz karta
OpAi??aty: Decyzja Ai??rodowiskowa podlega opAi??acie skarbowej w wysokoAi??ci 205,00 zAi??
Forma zaAi??atwienia sprawy: Decyzja
Termin zaAi??atwienia sprawy: W terminach przewidzianych w KPA
Tryb odwoAi??awczy: Od decyzji przysAi??uguje odwoAi??anie w terminie 14 dni od dnia dorAi??czenia decyzji, wnoszone do SamorzAi??dowego Kolegium OdwoAi??awczego w A?odzi, za poAi??rednictwem Burmistrza Miasta Ozorkowa

buy periactin online cheap, acquire dapoxetine.


Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe