Czesi na „Powitaniu Wiosny” – VysokAi?? MA?to partnerem Ozorkowa

Opublikowane przez Wydział OS dnia 25/03/2013 – 16:52 -

Kamagra Chewable online, buy zithromax online.

Podpisanie umowy o wspA?Ai??pracy partnerskiej byAi??o gAi??A?wnym punktem programu wizyty delegacji z miasta VysokAi?? MA?to w Czechach. UmowAi?? podpisali Burmistrz Miasta Ozorkowa Jacek Socha i Burmistrz VysokAi??go MA?ta Miloslav SouA?ek tuA? po przyjAi??ciu przez RadAi?? MiejskAi?? w Ozorkowie uchwaAi??y w tej sprawie na nadzwyczajnej sesji, ktA?ra odbyAi??a siAi?? 22 marca 2013 r.

Trzyosobowa delegacja z Czech: burmistrz Miloslav SouA?ek oraz dwA?ch radnych: JiAi??Ai?? KovaAi??Ai??k i Josef VondrA?A?ek, przyjechaAi??a do Ozorkowa dzieAi?? wczeAi??niej, 21 marca, na zaproszenie burmistrza Jacka Sochy. Pobyt w naszym mieAi??cie rozpoczAi??Ai??a od spotkania z burmistrzem, PrzewodniczAi??cym Rady Miejskiej Romanem KAi??opockim i naczelnikiem WydziaAi??u Kultury i Promocji LidiAi?? Elert. Przedstawiciele VysokAi??go MA?ta i Ozorkowa odwiedzili siedzibAi?? Polskiego Stowarzyszenia Ludzi CierpiAi??cych na PadaczkAi??, gdzie obejrzeli przedstawienie o zwyczajach i tradycjach wielkanocnych przygotowane przez podopiecznych. Po przedstawieniu prezes PSLCnP Halina Chojnacka opowiedziaAi??a o dziaAi??alnoAi??ci Stowarzyszenia i zaprezentowaAi??a goAi??ciom pracownie, wAi?? ktA?rych prowadzone sAi?? warsztaty terapii zajAi??ciowej.Ai??

PA?A?niej goAi??cie z Czech odwiedzili MiejskAi?? KrytAi?? PAi??ywalniAi?? ai??zWodnikai??? i chAi??tnie skorzystali z oferty basenu.

Wizyta delegacji z VysokAi??go MA?ta zbiegAi??a siAi?? z organizowanym 21 i 22 marca w naszym mieAi??cie wydarzeniem pn. ai??zPowitanie wiosny w Ozorkowieai???, wAi??ramach ktA?rego odbyAi?? siAi?? koncert ai??zMuzyczna wiosnaai??? w Miejskim OAi??rodku Kultury pod patronatem Burmistrza Miasta Ozorkowa. Przed koncertem Czesi mieli teA? okazjAi?? uczestniczyAi?? w obrzAi??dzie topienia Marzanny, przygotowanym przez dzieci i mAi??odzieA? ze Aswietlicy Terapeutycznej. Mimo zimowej aury, Marzanna pojawiAi??a siAi?? 21 marca w Parku Miejskim i w asyAi??cie Ochotniczej StraA?y PoA?arnej zostaAi??a podpalona i wrzucona do Bzury. GoAi??ciom z VysokAi??go MA?ta bardzo spodobaAi?? siAi?? ten polski zwyczaj, pozazdroAi??cili teA? ozorkowianom parku i rzeki w centrum miasta.Ai??

Podczas koncertu w Miejskim OAi??rodku Kultury dzieci z ZespoAi??u Folklorystycznego Ozorkowianie zaprezentowaAi??y polkAi??, taAi??ce lubelskie i inne taAi??ce polskie w wykonaniu par turniejowych. Kapela folklorystyczna ai??zOzorkowianieai??? wykonaAi??a kilka popularnych piosenek ludowych. Na scenie zaprezentowali siAi?? teA? mAi??odzi, uzdolnieni wokaliAi??ci z MOK, MAi??odzieA?owego Domu Kultury i ZespoAi??u SzkA?Ai?? Specjalnych. PublicznoAi??Ai??, zgromadzona tego dnia na widowni MOK, wysAi??uchaAi??a takA?e ballad w wykonaniu rockowego zespoAi??u TKO oraz koncertu zespoAi??u BIG BAND prowadzonego przez Tomasza Klauze. Muzycy zaprezentowali standardy jazzowe w interesujAi??cych aranA?acjach. Ich wystAi??p spotkaAi?? siAi?? z wielkim uznaniem publicznoAi??ci, ktA?ra nie szczAi??dziAi??a braw i domagaAi??a siAi?? bisA?w.

Zanim jednak na scenie pojawili siAi?? soliAi??ci i zespoAi??y, burmistrz Jacek Socha powitaAi?? wszystkich zgromadzonych na widowni, przedstawiAi?? goAi??ci z Czech i wspomniaAi?? o powodach ich wizyty. Burmistrz VysokAi??go MA?ta Miloslav SouA?ek podziAi??kowaAi?? za zaproszenie do Ozorkowa i ciepAi??e przyjAi??cie ze strony jego mieszkaAi??cA?w. ZaznaczyAi??, A?e wspA?Ai??praca, ktA?rAi?? oba miasta zdecydowaAi??y siAi?? nawiAi??zaAi??, nie ograniczy siAi?? tylko do kontaktA?w miAi??dzy urzAi??dami, ale do kontaktA?w miAi??dzy artystami, sportowcami i prywatnymi osobami.

Drugiego dnia pobytu goAi??cie z Czech odwiedzili IzbAi?? Historii Miasta Ozorkowa, gdzie obejrzeli otwartAi?? niedawno wystawAi?? pn. ai??zTragiczne A?ycie A?oAi??nierza wolnoAi??ci z Ozorkowaai???, a takA?e MiejskAi?? BibliotekAi?? PublicznAi??, w ktA?rej prezentowane sAi?? prace Izabeli KoA?larek w ramach wystawy ai??zPiAi??kne i niezwykAi??eai??? Przy okazji goAi??cie mogli podziwiaAi?? piAi??kne wnAi??trze Czytelni MBP, czyli jedno z pomieszczeAi?? dawnego paAi??acu SchlosserA?w, gdzie w XIX w. mieAi??ciAi?? siAi?? kantor handlowy.

Przedstawiciele VysokAi??go MA?ta mieli teA? okazjAi?? zwiedziAi?? dwa zakAi??ady podstrefy OzorkA?w A?A?dzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. W firmie INTERPRINT Polska Sp. z o. o. po hali produkcyjnej oprowadziAi?? goAi??ci prezes firmy Frank Tyralla, natomiast w zakAi??adzie Scanaqua Sp. z o. o. spotkali siAi?? z prezesem Stefanem Paczosem.

buy birthcontroll on line.

Po poAi??udniu delegacja z Czech spotkaAi??a siAi?? z ozorkowskimi radnymi na nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej, zwoAi??anej specjalnie w zwiAi??zku z zawarciem umowy o wspA?Ai??pracy partnerskiej. PrzewodniczAi??cy Roman KAi??opocki przedstawiAi?? goAi??ci, przypomniaAi??, A?e pierwsze kontakty nawiAi??zano podczas udziaAi??u delegacji z Ozorkowa w uroczystych obchodach 750 ai??i?? lecia powstania miasta VysokAi?? MA?to, ktA?re odbyAi??y siAi?? we wrzeAi??niu 2012 r. PrzewodniczAi??cy wspomniaAi?? takA?e o ubiegAi??orocznym wyjeA?dzie ozorkowskich zawodnikA?w na MiAi??dzynarodowe Zawodowe PAi??ywackie na zaproszenie wAi??adz VysokAi??go MA?ta.

Miloslav SouA?ek, dziAi??kujAi??c za zaproszenie do Ozorkowa, nie ukrywaAi?? zadowolenia z decyzji o podjAi??ciu wspA?Ai??pracy miAi??dzy miastami.

-Ai?? Bardzo siAi?? cieszAi?? z nawiAi??zania kontaktA?w miAi??dzy miastem VysokAi?? MA?to i Ozorkowem. MyAi??lAi??, A?e bAi??dziemy siAi?? spotykaAi?? doAi??Ai?? czAi??sto, m.in. przy okazji rA?A?nego rodzaju wydarzeAi?? kulturalnych, sportowych i innych organizowanych w naszych miastach ai??i?? mA?wiAi?? Miloslav SouA?ek ai??i?? Od kilku lat wspA?Ai??pracujemy z polskim miastem Pyrzyce; kontakty sAi?? czAi??ste, wspA?Ai??pracujemy na rA?A?nych pAi??aszczyznach, m.in. w zakresie wymiany mAi??odzieA?y, kontaktA?w miedzy przedsiAi??biorcami, ale teA? prywatnymi osobami. Jestem przekonany, A?e wspA?Ai??praca z Ozorkowem bAi??dzie siAi?? ukAi??adaAi?? rA?wnie dobrze.

Radni Rady Miejskiej uchwaAi??Ai?? dotyczAi??cAi?? podpisania umowy o wspA?Ai??pracy podjAi??li jednogAi??oAi??nie.

- Bardzo siAi?? cieszAi??, A?e VysokAi?? MA?to zostaAi??o miastem partnerskim Ozorkowa ai??i?? mA?wiAi?? burmistrz Jacek Socha ai??i?? WspA?Ai??praca z takim partnerem stwarza wiele moA?liwoAi??ci rA?A?nego rodzaju kontaktA?w, korzystnych dla mieszkaAi??cA?w obu miast.

BezpoAi??rednio po sesji burmistrz Jacek Socha i burmistrz Miloslav SouA?ek podpisali umowAi?? o wspA?Ai??pracy partnerskiej, ktA?ra dotyczy m.in. wymiany doAi??wiadczeAi?? w dziedzinach: oAi??wiaty, kultury, sportu, turystyki, wymiany mAi??odzieA?y, a takA?e wspA?Ai??pracy ekonomicznej i rozwoju przedsiAi??biorczoAi??ci.

Wieczorem goAi??cie z Czech wysAi??uchali drugiego koncertu organizowanego przez WydziaAi?? Kultury i Promocji UrzAi??du Miejskiego w ramach ai??zPowitania wiosny w Ozorkowieai???. Tym razem w MAi??odzieA?owym Domu Kultury zaprezentowaAi?? siAi?? zespA?Ai?? Quinteto El Tango, ktA?ry wykonaAi?? utwory Astora Piazzolli oraz inne popularne tanga w autorskich aranA?acjach. GrupAi?? tworzAi?? profesjonalni muzycy, absolwenci wyA?szych szkA?Ai?? muzycznych, a inicjatorem powstania zespoAi??u byAi?? ozorkowianinAi?? Maciej Ai??wikliAi??ski. PeAi??ne pasji tanga, zaprezentowane przez Quinteto El Tango, bardzo spodobaAi??y siAi?? ozorkowskiej publicznoAi??ci, ktA?ra nagrodziAi??a muzykA?w owacjami na stojAi??co.Ai??

Po koncercie goAi??cie z Czech obejrzeli znajdujAi??cAi?? siAi?? w MDK wystawAi?? ozdA?b Ai??wiAi??tecznych, ceramiki i biA?uterii, przygotowanAi?? przez uczestnikA?w Klubu Integracji SpoAi??ecznej ai??zSzansaai???.

Na zakoAi??czenie pobytu w Ozorkowie goAi??cie z VysokAi??go MA?ta ponownie podziAi??kowali za tak miAi??e przyjAi??cie w Ozorkowie i zaprosili wAi??adze naszego miasta oraz mAi??odych sportowcA?w i artystA?w na olimpiadAi?? mAi??odzieA?y oraz imprezy kulturalne, ktA?re odbAi??dAi?? siAi?? w ich mieAi??cie juA? latem tego roku.

VysokAi?? MA?to jest jednym z najstarszych i najwaA?niejszych miast wojewA?dztwa pardubickiego. Obecnie mieszka w nim ok. 13 tys. mieszkaAi??cA?w. Miasto leA?y okoAi??o 18 km od miasta wojewA?dzkiego AsstAi?? nad OrlicAi??. Przez VysokAi?? MA?to przebiega linia kolejowa, przecina je ruchliwa trasa nr 35/1, w pobliA?u znajduje siAi?? takA?e lotnisko.Ai??Historyczne centrum miasta jest objAi??te ochronAi??Ai?? i stanowi miejskAi?? strefAi?? zabytkA?w.

VysokAi?? MA?to zostaAi??o zaAi??oA?one w 1262 roku przez krA?la PrzemysAi??awa Otokara II jako jedno z gAi??A?wnych centrA?w handlowych przy skrzyA?owaniu Czech i Moraw, na tzw. Szlaku Trstenickim.

Od czasA?w zaAi??oA?enia miasta do wspA?Ai??czesnoAi??ci zachowaAi?? siAi?? regularny plan miasta z rynkiem centralnym, ktA?ry jest najwiAi??kszym kwadratowym rynkiem tego typu w Czechach. W zabytkowym centrum zachowaAi?? siAi?? gotycki koAi??ciA?Ai?? Ai??w. WawrzyAi??ca, dzwonnica z XVI w., zabytkowe bramy i baszty.

VysokAi?? MA?to moA?e pochwaliAi?? siAi?? mnA?stwem parkA?w i sadA?w. CaAi??oroczna oferta imprez kulturalnych i sportowych w mieAi??cie jest niezwykle bogata.

W pierwszej poAi??owie XX w. VysokAi?? MA?to zyskaAi??o rozgAi??os dziAi??ki firmie motoryzacyjnej Carrosseria Sodomka. Obecnie przemysAi?? samochodowy w mieAi??cie reprezentuje sAi??ynny producent autobusA?w Iveco i samochodowy tor doAi??wiadczalny.


Bez kategorii | Brak komentarzy »