Czesi na „Powitaniu Wiosny” – VysokAi?? MA?to partnerem Ozorkowa

Opublikowane przez Wydział OS dnia 25/03/2013 – 16:52 -

Kamagra Chewable online, buy zithromax online.

Podpisanie umowy o wspA?Ai??pracy partnerskiej byAi??o gAi??A?wnym punktem programu wizyty delegacji z miasta VysokAi?? MA?to w Czechach. UmowAi?? podpisali Burmistrz Miasta Ozorkowa Jacek Socha i Burmistrz VysokAi??go MA?ta Miloslav SouA?ek tuA? po przyjAi??ciu przez RadAi?? MiejskAi?? w Ozorkowie uchwaAi??y w tej sprawie na nadzwyczajnej sesji, ktA?ra odbyAi??a siAi?? 22 marca 2013 r.

Trzyosobowa delegacja z Czech: burmistrz Miloslav SouA?ek oraz dwA?ch radnych: JiAi??Ai?? KovaAi??Ai??k i Josef VondrA?A?ek, przyjechaAi??a do Ozorkowa dzieAi?? wczeAi??niej, 21 marca, na zaproszenie burmistrza Jacka Sochy. Pobyt w naszym mieAi??cie rozpoczAi??Ai??a od spotkania z burmistrzem, PrzewodniczAi??cym Rady Miejskiej Romanem KAi??opockim i naczelnikiem WydziaAi??u Kultury i Promocji LidiAi?? Elert. Przedstawiciele VysokAi??go MA?ta i Ozorkowa odwiedzili siedzibAi?? Polskiego Stowarzyszenia Ludzi CierpiAi??cych na PadaczkAi??, gdzie obejrzeli przedstawienie o zwyczajach i tradycjach wielkanocnych przygotowane przez podopiecznych. Po przedstawieniu prezes PSLCnP Halina Chojnacka opowiedziaAi??a o dziaAi??alnoAi??ci Stowarzyszenia i zaprezentowaAi??a goAi??ciom pracownie, wAi?? ktA?rych prowadzone sAi?? warsztaty terapii zajAi??ciowej.Ai??

PA?A?niej goAi??cie z Czech odwiedzili MiejskAi?? KrytAi?? PAi??ywalniAi?? ai??zWodnikai??? i chAi??tnie skorzystali z oferty basenu.

Wizyta delegacji z VysokAi??go MA?ta zbiegAi??a siAi?? z organizowanym 21 i 22 marca w naszym mieAi??cie wydarzeniem pn. ai??zPowitanie wiosny w Ozorkowieai???, wAi??ramach ktA?rego odbyAi?? siAi?? koncert ai??zMuzyczna wiosnaai??? w Miejskim OAi??rodku Kultury pod patronatem Burmistrza Miasta Ozorkowa. Przed koncertem Czesi mieli teA? okazjAi?? uczestniczyAi?? w obrzAi??dzie topienia Marzanny, przygotowanym przez dzieci i mAi??odzieA? ze Aswietlicy Terapeutycznej. Mimo zimowej aury, Marzanna pojawiAi??a siAi?? 21 marca w Parku Miejskim i w asyAi??cie Ochotniczej StraA?y PoA?arnej zostaAi??a podpalona i wrzucona do Bzury. GoAi??ciom z VysokAi??go MA?ta bardzo spodobaAi?? siAi?? ten polski zwyczaj, pozazdroAi??cili teA? ozorkowianom parku i rzeki w centrum miasta.Ai??

Podczas koncertu w Miejskim OAi??rodku Kultury dzieci z ZespoAi??u Folklorystycznego Ozorkowianie zaprezentowaAi??y polkAi??, taAi??ce lubelskie i inne taAi??ce polskie w wykonaniu par turniejowych. Kapela folklorystyczna ai??zOzorkowianieai??? wykonaAi??a kilka popularnych piosenek ludowych. Na scenie zaprezentowali siAi?? teA? mAi??odzi, uzdolnieni wokaliAi??ci z MOK, MAi??odzieA?owego Domu Kultury i ZespoAi??u SzkA?Ai?? Specjalnych. PublicznoAi??Ai??, zgromadzona tego dnia na widowni MOK, wysAi??uchaAi??a takA?e ballad w wykonaniu rockowego zespoAi??u TKO oraz koncertu zespoAi??u BIG BAND prowadzonego przez Tomasza Klauze. Muzycy zaprezentowali standardy jazzowe w interesujAi??cych aranA?acjach. Ich wystAi??p spotkaAi?? siAi?? z wielkim uznaniem publicznoAi??ci, ktA?ra nie szczAi??dziAi??a braw i domagaAi??a siAi?? bisA?w.

Zanim jednak na scenie pojawili siAi?? soliAi??ci i zespoAi??y, burmistrz Jacek Socha powitaAi?? wszystkich zgromadzonych na widowni, przedstawiAi?? goAi??ci z Czech i wspomniaAi?? o powodach ich wizyty. Burmistrz VysokAi??go MA?ta Miloslav SouA?ek podziAi??kowaAi?? za zaproszenie do Ozorkowa i ciepAi??e przyjAi??cie ze strony jego mieszkaAi??cA?w. ZaznaczyAi??, A?e wspA?Ai??praca, ktA?rAi?? oba miasta zdecydowaAi??y siAi?? nawiAi??zaAi??, nie ograniczy siAi?? tylko do kontaktA?w miAi??dzy urzAi??dami, ale do kontaktA?w miAi??dzy artystami, sportowcami i prywatnymi osobami.

Drugiego dnia pobytu goAi??cie z Czech odwiedzili IzbAi?? Historii Miasta Ozorkowa, gdzie obejrzeli otwartAi?? niedawno wystawAi?? pn. ai??zTragiczne A?ycie A?oAi??nierza wolnoAi??ci z Ozorkowaai???, a takA?e MiejskAi?? BibliotekAi?? PublicznAi??, w ktA?rej prezentowane sAi?? prace Izabeli KoA?larek w ramach wystawy ai??zPiAi??kne i niezwykAi??eai??? Przy okazji goAi??cie mogli podziwiaAi?? piAi??kne wnAi??trze Czytelni MBP, czyli jedno z pomieszczeAi?? dawnego paAi??acu SchlosserA?w, gdzie w XIX w. mieAi??ciAi?? siAi?? kantor handlowy.

Przedstawiciele VysokAi??go MA?ta mieli teA? okazjAi?? zwiedziAi?? dwa zakAi??ady podstrefy OzorkA?w A?A?dzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. W firmie INTERPRINT Polska Sp. z o. o. po hali produkcyjnej oprowadziAi?? goAi??ci prezes firmy Frank Tyralla, natomiast w zakAi??adzie Scanaqua Sp. z o. o. spotkali siAi?? z prezesem Stefanem Paczosem.

buy birthcontroll on line.

Po poAi??udniu delegacja z Czech spotkaAi??a siAi?? z ozorkowskimi radnymi na nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej, zwoAi??anej specjalnie w zwiAi??zku z zawarciem umowy o wspA?Ai??pracy partnerskiej. PrzewodniczAi??cy Roman KAi??opocki przedstawiAi?? goAi??ci, przypomniaAi??, A?e pierwsze kontakty nawiAi??zano podczas udziaAi??u delegacji z Ozorkowa w uroczystych obchodach 750 ai??i?? lecia powstania miasta VysokAi?? MA?to, ktA?re odbyAi??y siAi?? we wrzeAi??niu 2012 r. PrzewodniczAi??cy wspomniaAi?? takA?e o ubiegAi??orocznym wyjeA?dzie ozorkowskich zawodnikA?w na MiAi??dzynarodowe Zawodowe PAi??ywackie na zaproszenie wAi??adz VysokAi??go MA?ta.

Miloslav SouA?ek, dziAi??kujAi??c za zaproszenie do Ozorkowa, nie ukrywaAi?? zadowolenia z decyzji o podjAi??ciu wspA?Ai??pracy miAi??dzy miastami.

-Ai?? Bardzo siAi?? cieszAi?? z nawiAi??zania kontaktA?w miAi??dzy miastem VysokAi?? MA?to i Ozorkowem. MyAi??lAi??, A?e bAi??dziemy siAi?? spotykaAi?? doAi??Ai?? czAi??sto, m.in. przy okazji rA?A?nego rodzaju wydarzeAi?? kulturalnych, sportowych i innych organizowanych w naszych miastach ai??i?? mA?wiAi?? Miloslav SouA?ek ai??i?? Od kilku lat wspA?Ai??pracujemy z polskim miastem Pyrzyce; kontakty sAi?? czAi??ste, wspA?Ai??pracujemy na rA?A?nych pAi??aszczyznach, m.in. w zakresie wymiany mAi??odzieA?y, kontaktA?w miedzy przedsiAi??biorcami, ale teA? prywatnymi osobami. Jestem przekonany, A?e wspA?Ai??praca z Ozorkowem bAi??dzie siAi?? ukAi??adaAi?? rA?wnie dobrze.

Radni Rady Miejskiej uchwaAi??Ai?? dotyczAi??cAi?? podpisania umowy o wspA?Ai??pracy podjAi??li jednogAi??oAi??nie.

- Bardzo siAi?? cieszAi??, A?e VysokAi?? MA?to zostaAi??o miastem partnerskim Ozorkowa ai??i?? mA?wiAi?? burmistrz Jacek Socha ai??i?? WspA?Ai??praca z takim partnerem stwarza wiele moA?liwoAi??ci rA?A?nego rodzaju kontaktA?w, korzystnych dla mieszkaAi??cA?w obu miast.

BezpoAi??rednio po sesji burmistrz Jacek Socha i burmistrz Miloslav SouA?ek podpisali umowAi?? o wspA?Ai??pracy partnerskiej, ktA?ra dotyczy m.in. wymiany doAi??wiadczeAi?? w dziedzinach: oAi??wiaty, kultury, sportu, turystyki, wymiany mAi??odzieA?y, a takA?e wspA?Ai??pracy ekonomicznej i rozwoju przedsiAi??biorczoAi??ci.

cialis without prescription canada, cialis without prescription canada, cialis without prescription canada, cialis without prescription canada, cialis without prescription canada, cialis without prescription canada.

Wieczorem goAi??cie z Czech wysAi??uchali drugiego koncertu organizowanego przez WydziaAi?? Kultury i Promocji UrzAi??du Miejskiego w ramach ai??zPowitania wiosny w Ozorkowieai???. Tym razem w MAi??odzieA?owym Domu Kultury zaprezentowaAi?? siAi?? zespA?Ai?? Quinteto El Tango, ktA?ry wykonaAi?? utwory Astora Piazzolli oraz inne popularne tanga w autorskich aranA?acjach. GrupAi?? tworzAi?? profesjonalni muzycy, absolwenci wyA?szych szkA?Ai?? muzycznych, a inicjatorem powstania zespoAi??u byAi?? ozorkowianinAi?? Maciej Ai??wikliAi??ski. PeAi??ne pasji tanga, zaprezentowane przez Quinteto El Tango, bardzo spodobaAi??y siAi?? ozorkowskiej publicznoAi??ci, ktA?ra nagrodziAi??a muzykA?w owacjami na stojAi??co.Ai??

Po koncercie goAi??cie z Czech obejrzeli znajdujAi??cAi?? siAi?? w MDK wystawAi?? ozdA?b Ai??wiAi??tecznych, ceramiki i biA?uterii, przygotowanAi?? przez uczestnikA?w Klubu Integracji SpoAi??ecznej ai??zSzansaai???.

Na zakoAi??czenie pobytu w Ozorkowie goAi??cie z VysokAi??go MA?ta ponownie podziAi??kowali za tak miAi??e przyjAi??cie w Ozorkowie i zaprosili wAi??adze naszego miasta oraz mAi??odych sportowcA?w i artystA?w na olimpiadAi?? mAi??odzieA?y oraz imprezy kulturalne, ktA?re odbAi??dAi?? siAi?? w ich mieAi??cie juA? latem tego roku.

VysokAi?? MA?to jest jednym z najstarszych i najwaA?niejszych miast wojewA?dztwa pardubickiego. Obecnie mieszka w nim ok. 13 tys. mieszkaAi??cA?w. Miasto leA?y okoAi??o 18 km od miasta wojewA?dzkiego AsstAi?? nad OrlicAi??. Przez VysokAi?? MA?to przebiega linia kolejowa, przecina je ruchliwa trasa nr 35/1, w pobliA?u znajduje siAi?? takA?e lotnisko.Ai??Historyczne centrum miasta jest objAi??te ochronAi??Ai?? i stanowi miejskAi?? strefAi?? zabytkA?w.

VysokAi?? MA?to zostaAi??o zaAi??oA?one w 1262 roku przez krA?la PrzemysAi??awa Otokara II jako jedno z gAi??A?wnych centrA?w handlowych przy skrzyA?owaniu Czech i Moraw, na tzw. Szlaku Trstenickim.

Od czasA?w zaAi??oA?enia miasta do wspA?Ai??czesnoAi??ci zachowaAi?? siAi?? regularny plan miasta z rynkiem centralnym, ktA?ry jest najwiAi??kszym kwadratowym rynkiem tego typu w Czechach. W zabytkowym centrum zachowaAi?? siAi?? gotycki koAi??ciA?Ai?? Ai??w. WawrzyAi??ca, dzwonnica z XVI w., zabytkowe bramy i baszty.

VysokAi?? MA?to moA?e pochwaliAi?? siAi?? mnA?stwem parkA?w i sadA?w. CaAi??oroczna oferta imprez kulturalnych i sportowych w mieAi??cie jest niezwykle bogata.

W pierwszej poAi??owie XX w. VysokAi?? MA?to zyskaAi??o rozgAi??os dziAi??ki firmie motoryzacyjnej Carrosseria Sodomka. Obecnie przemysAi?? samochodowy w mieAi??cie reprezentuje sAi??ynny producent autobusA?w Iveco i samochodowy tor doAi??wiadczalny.

canadian best online generics, canadian best online generics, canadian best online generics, canadian best online generics, canadian best online generics, canadian best online generics, canadian best online generics, canadian best online generics.


Bez kategorii | Brak komentarzy »