Bezrobotny nie znaczy bezczynny

Opublikowane przez Wydział OS dnia 19/03/2013 – 15:28 -

Dekoracje wielkanocne, wyroby ceramiczne, ozdoby z filcu artystycznego i biA?uteriAi?? na kaA?dAi?? okazjAi?? moA?na oglAi??daAi?? do 23 marca na wystawie, ktA?rAi??Ai?? otwarto 18 marca w MAi??odzieA?owym Domu Kultury im. MaAi??ego KsiAi??cia. Eksponaty zostaAi??y wykonane przez uczestnikA?w projektu aktywizacji osA?b bezrobotnych, prowadzonego w ramach Klubu Integracji SpoAi??ecznej ai??zSzansaai??? w Ozorkowie.

W uroczystym otwarciu wystawy, poza osobami zaangaA?owanymi w projekt, uczestniczyli m.in. Burmistrz Miasta Jacek Socha, PrzewodniczAi??cy Rady Miejskiej Roman KAi??opockiAi??i Lidia Elert, wspierajAi??ca spoAi??ecznie osoby bezrobotne.

- UdziaAi?? w tego typu projekcie to szansa dla osA?b pozostajAi??cych bez pracy na podniesienie kwalifikacji, rozwA?j umiejAi??tnoAi??ci, poznanie nowych osA?b i przede wszystkim znalezienie pracy ai??i?? mA?wiAi?? burmistrz ai??i?? bardzo siAi?? cieszAi??, A?e kilkadziesiAi??t osA?b z naszego miasta zdecydowaAi??o siAi?? uczestniczyAi?? w tym programie.

Lidia Elert podkreAi??liAi??a, jak waA?ne dla osA?b pozostajAi??cych bez pracy jest wsparcie, wspA?lna aktywnoAi??Ai?? i przede wszystkim wiara w to, A?e nigdy nie jest za pA?A?no na pozytywne zmiany.

- UdowodniliAi??cie PaAi??stwo, jak dobre efekty przynosi dziaAi??anie wedAi??ug waszej dewizy, czyli ai??zBezrobotny nie znaczy bezczynnyai??? ai??i?? dodaAi??a Lidia Elert.

Po uroczystym otwarciu wystawy przez burmistrza i koordynatorkAi?? projektu AnnAi?? WilczkowskAi??, autorzy prac i zaproszeni goAi??cie, przy okazji oglAi??dania eksponatA?w, dzielili siAi?? wraA?eniami i doAi??wiadczeniami zwiAi??zanymi z udziaAi??em w projekcie.

Program realizowany jest od sierpnia 2011 r. i zakoAi??czy siAi?? w grudniu 2013 r. Skierowany jest do osA?b bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo, w tym osA?b uczAi??cych siAi?? lub ksztaAi??cAi??cych, powracajAi??cych na rynek pracy po leczeniu, czy pobycie w zakAi??adzie karnym, niepeAi??nosprawnych, naleA?Ai??cych do mniejszoAi??ci narodowych i etnicznych.

W ramach projektu uczestnicy mogAi?? skorzystaAi?? bezpAi??atnie z szeregu szkoleAi??, warsztatA?w i porad takich jak: porady prawne, psychologiczne, spotkania z doradcami zawodowymi i pracownikami socjalnymi.

Uczestnicy biorAi?? udziaAi?? w warsztatach w zakresie posAi??ugiwania siAi?? komputerem, asertywnoAi??ci i komunikacji, ABC rynku pracy, wizaA?u i kosmetyki, obsAi??ugi kas fiskalnych, rAi??kodzielnictwa i podstaw aranA?acji wnAi??trz. Poza tym uczAi?? siAi??, jak dobrze wypaAi??Ai?? na rozmowie kwalifikacyjnej, jak powinno wyglAi??daAi?? profesjonalne cv, jak odnaleA?Ai?? siAi?? w trudnych sytuacjach zawodowych i dopasowywaAi?? do siebie rA?A?nego rodzaju prace, a takA?e jak zaAi??oA?yAi?? wAi??asnAi?? firmAi??. Uczestnicy mogAi?? teA? braAi?? udziaAi?? w zajAi??ciach ruchowych takich jak fitness, jazda konna, basen, joga, aerobik. Dla najaktywniejszych osA?b przewidziany jest kurs prawa jazdy kat. B.

Wystawa, ktA?rAi?? moA?na oglAi??daAi?? w MAi??odzieA?owym Domu Kultury, byAi??a zwieAi??czeniem drugiej tury projektu, w ktA?rym uczestniczyAi??o 30 osA?b z Ozorkowa.

Obecnie trwa nabA?r do kolejnej, trzeciej tury programu. Zainteresowani udziaAi??em w projekcie proszeni sAi?? o kontakt telefoniczny pod nr 501 135Ai??479, w godz. 10.00 – 16.00. Warsztaty odbywajAi?? siAi?? w budynku przy ul. Listopadowej 9a, lokal 106.

Realizatorem projektu jest Fundacja Edukacji i Rozwoju SpoAi??eczeAi??stwa Obywatelskiego w A?odzi.

Ai??

 


Bez kategorii | Brak komentarzy »