Jak wykorzystujemy Ai??rodki unijne

Opublikowane przez Pietrasik.Ł dnia 22/09/2008 – 14:38 -

Kopia plakatjpg

Projekt wspA?Ai??finansowany przez UniAi?? EuropejskAi?? ze Ai??rodkA?w Europejskiego Fundusz SpoAi??ecznego w ramach DziaAi??ania 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji Programu Operacyjnego KapitaAi?? Ludzki

Piknik integracyjny ai??i?? PoA?egnanie lata cheap zoloft online, dapoxetine online.

Projekt zrealizowany w ramach Priorytetu VII. Promocja integracji spoAi??ecznej, DziaAi??anie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji Programu Operacyjnego KapitaAi?? Ludzki.

CaAi??kowita wartoAi??Ai?? projektu ai??i?? 50Ai??000,00 PLN

Okres realizacji projektu od 1 sierpnia 2008 r. do 30 wrzeAi??nia 2008 r.

Beneficjentem projektu byAi??a Gmina Miasta Ozorkowa.

perioral dermatitis corn huskers lotion.
plakatjpg

W ramach projektu zorganizowano piknik integracyjny dla mieszkaAi??cA?w Ozorkowa. ai??zPiknik integracyjny ai??i?? poA?egnanie lataai??? odbyAi?? siAi?? 20 wrzeAi??nia 2008 roku na terenie boiska sportowego Miejskiego OAi??rodka Sportu i Rekreacji w Ozorkowie. Organizatorzy przygotowali wystAi??py solistA?w oraz mAi??odzieA?owych i dzieciAi??cych zespoAi??A?w z Ozorkowa, wystAi??p kabaretu ai??zDNOai???. Wieczorem publicznoAi??Ai?? bawiAi??a siAi?? do muzyki zespoAi??A?w: Rock Tower, Classic oraz Golden Life. ImprezAi?? zakoAi??czyAi?? pokaz laserowy.

GAi??A?wnym celem projektu byAi??a aktywizacja mieszkaAi??cA?w Ozorkowa przyczyniajAi??ca siAi?? do wzrostu integracji oraz zapobiegania wykluczeniu spoAi??ecznemu.


Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe