Jak wykorzystujemy środki unijne

Opublikowane przez Pietrasik.Ł dnia 22/09/2008 – 14:38 -

Kopia plakatjpg

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Fundusz Społecznego w ramach Działania 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Piknik integracyjny – Pożegnanie lata

Projekt zrealizowany w ramach Priorytetu VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Całkowita wartość projektu – 50 000,00 PLN

Okres realizacji projektu od 1 sierpnia 2008 r. do 30 września 2008 r.

Beneficjentem projektu była Gmina Miasta Ozorkowa.

plakatjpg

W ramach projektu zorganizowano piknik integracyjny dla mieszkańców Ozorkowa. „Piknik integracyjny – pożegnanie lata” odbył się 20 września 2008 roku na terenie boiska sportowego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ozorkowie. Organizatorzy przygotowali występy solistów oraz młodzieżowych i dziecięcych zespołów z Ozorkowa, występ kabaretu „DNO”. Wieczorem publiczność bawiła się do muzyki zespołów: Rock Tower, Classic oraz Golden Life. Imprezę zakończył pokaz laserowy.

Głównym celem projektu była aktywizacja mieszkańców Ozorkowa przyczyniająca się do wzrostu integracji oraz zapobiegania wykluczeniu społecznemu.


Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe