1_POPT_UE_EFRR_kolor v1

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

„Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego”

Gmina Miasto Ozorków jest jednym z 22 partnerów w projekcie. W dniu 24.05.2013 r. podpisana została umowa partnerstwa dotycząca realizacji ww. projektu pomiędzy 22 jednostkami samorządu terytorialnego z obszaru Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego, a w dniu 21.06.2013 r. umowa dotacji z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego.

Całkowita wartość projektu „Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego” wynosi 3 mln zł, w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego stanowi 90% tej wartości, czyli 2,7 mln zł. Część finansowa przypadająca na Miasto Ozorków to ponad 91 tys. zł, w tym dofinansowanie to ponad 82 tys. zł.

W ramach przedsięwzięcia opracowana zostanie strategia rozwoju na najbliższe lata dla regionu łódzkiego, w tym dla miasta Ozorkowa.

Zaplanowane zostaną najważniejsze działania służące rozwojowi obszaru. Dla wybranych projektów, które będą oddziaływały na obszar funkcjonalny, opracowana zostanie dokumentacja, która posłuży do realizacji szczegółowych inwestycji w gminach i pozyskania na ten cel dofinansowania ze środków funduszy strukturalnych w ramach perspektywy finansowej 2014-2020.

Dla Ozorkowa planuje się wykonanie dokumentacji technicznej do projektu partnerskiego pn.: Szlak architektury włókienniczej Łodzi, Ozorkowa i Zgierza – etap ozorkowski: Rewitalizacja kompleksu parkowo – pałacowego Schlösserów w Ozorkowie polegającego na rewitalizacji cennych obiektów architektonicznych na obszarze miasta. Działania w ramach projektu będą polegały na renowacji i modernizacji kompleksu, w tym renowacji budynków wpisanych do Rejestru Zabytków. Planujemy objęcie projektem budynków pałacu, tzw. motarni oraz budynków służby, a także parku.

Zgodnie z wnioskiem o przyznanie dotacji realizacja projektu „Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego” zakończy się w marcu 2015 roku.