1_POPT_UE_EFRR_kolor v1

Projekt wspA?Ai??finansowany zAi??Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

ai??zStrategia Rozwoju A?A?dzkiego Obszaru Metropolitalnegoai???

Gmina Miasto OzorkA?w jest jednym z 22 partnerA?w w projekcie. W dniu 24.05.2013 r. podpisana zostaAi??a umowa partnerstwa dotyczAi??ca realizacji ww. projektu pomiAi??dzyAi??22 jednostkami samorzAi??du terytorialnego z obszaru A?A?dzkiego Obszaru Metropolitalnego, a w dniu 21.06.2013 r. umowa dotacji zAi??Ministerstwem Rozwoju Regionalnego.

CaAi??kowita wartoAi??Ai?? projektu ai??zStrategia Rozwoju A?A?dzkiego Obszaru Metropolitalnegoai??? Cialis Soft without prescription, cheap clomid. wynosi 3 mln zAi??, w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego stanowi 90% tej wartoAi??ci, czyli 2,7 mln zAi??. CzAi??Ai??Ai?? finansowa przypadajAi??ca na Miasto OzorkA?w to ponad 91 tys. zAi??, w tym dofinansowanie to ponad 82 tys. zAi??.

W ramach przedsiAi??wziAi??cia opracowana zostanie strategia rozwoju na najbliA?sze lata dla regionu Ai??A?dzkiego, w tym dla miasta Ozorkowa.

Zaplanowane zostanAi?? najwaA?niejsze dziaAi??ania sAi??uA?Ai??ce rozwojowi obszaru. Dla wybranych projektA?w, ktA?re bAi??dAi?? oddziaAi??ywaAi??y na obszar funkcjonalny, opracowana zostanie dokumentacja, ktA?ra posAi??uA?y do realizacji szczegA?Ai??owych inwestycji w gminach i pozyskania na ten cel dofinansowania ze Ai??rodkA?w funduszy strukturalnych w ramach perspektywy finansowej 2014-2020.

canadian sources of cialis.

Dla Ozorkowa planuje siAi?? wykonanie dokumentacji technicznej do projektu partnerskiego pn.: Szlak architektury wAi??A?kienniczej A?odzi, Ozorkowa i Zgierza ai??i?? etap ozorkowski: Rewitalizacja kompleksu parkowo – paAi??acowego SchlAi??sserA?w w Ozorkowie polegajAi??cego na rewitalizacji cennych obiektA?w architektonicznych na obszarze miasta. DziaAi??ania w ramach projektu bAi??dAi?? polegaAi??y na renowacji i modernizacji kompleksu, w tym renowacji budynkA?w wpisanych do Rejestru ZabytkA?w. Planujemy objAi??cie projektem budynkA?w paAi??acu, tzw. motarni oraz budynkA?w sAi??uA?by, a takA?e parku.

Zgodnie z wnioskiem o przyznanie dotacji realizacja projektu ai??zStrategia Rozwoju A?A?dzkiego Obszaru Metropolitalnegoai??? zakoAi??czy siAi?? w marcu 2015 roku.Ai??