Rysunek13

buy zoloft, lioresal without prescription. Projekt wspA?Ai??finansowany ze Ai??rodkA?w Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Fundusz SpoAi??ecznego

ai??zWszystkie dzieci sAi?? nasze ai??i?? program upowszechniania edukacji przedszkolnej w Gminie Miasto OzorkA?wai???

prix du cialis 20mg en pharmacie.

Projekt realizowany w ramach Priorytetu XI. RozwA?j wyksztaAi??cenia i kompetencji w regionach, DziaAi??anie 9.1 WyrA?wnywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakoAi??ci usAi??ug edukacyjnych Ai??wiadczonych w systemie oAi??wiaty, PoddziaAi??anie 9.1.1 Zmniejszanie nierA?wnoAi??ci w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej Programu Operacyjnego KapitaAi?? Ludzki.

Okres realizacji projektu od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.Ai??

Realizator projektu jest Przedszkole Miejskie Nr 1 w Ozorkowie oraz Przedszkole Miejskie Nr 4 w Ozorkowie.

Beneficjentem projektu byAi??a Gmina Miasto OzorkA?w.

W ramach projektu utworzone zostanAi?? 2 nowe grupy przedszkolne w Przedszkolu Miejskim Nr 4 i Przedszkolu Miejskim Nr 1 w Ozorkowie, pokryte zostanAi?? koszty uczestnictwa dzieci w edukacji przedszkolnej, zakupione bAi??dAi?? pomoce dydaktyczne i naukowe, a takA?e sprzAi??t na plac zabaw. Dla nowo utworzonych grup zapewnione zostanAi?? dodatkowe zajAi??cia: jAi??zyk angielski, rytmika, zajAi??cia logopedyczne, gimnastyka korekcyjna, zajAi??cia z psychologiem. JednoczeAi??nie w ramach projektu zorganizowane zostanAi?? spotkania ze specjalistAi?? dla rodzicA?w i opiekunA?w dzieci objAi??tych projektem.

GAi??A?wnym celem projektu jest wzrost o 4% wskaA?nika upowszechniania edukacji przedszkolnej w Gminie Miasto OzorkA?w poprzez objAi??cie kompleksowAi?? edukacjAi?? przedszkolnAi?? 40 nowych dzieci w wieku 3-4 lat z terenu Ozorkowa oraz objAi??cie specjalistycznym wsparciem dzieci i ich rodzicA?w.