canadian pharmacie for cialis. dapoxetine online, lioresal online. Rysunek13

Projekt wspA?Ai??finansowany przez UniAi?? EuropejskAi?? w ramach Europejskiego Fundusz SpoAi??ecznego

ai??zPrzedszkolak poznaje Ai??wiatai???, ai??zMaAi??y odkrywca w przedszkoluai???

Projekt zrealizowany w ramach Priorytetu IX. RozwA?j wyksztaAi??cenia i kompetencji w regionach, DziaAi??anie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Programu Operacyjnego KapitaAi?? Ludzki.

Ai??ai??zPrzedszkolak poznaje Ai??wiatai??? CaAi??kowita wartoAi??Ai?? projektu ai??i?? 47 815,00 PLN

GAi??A?wnym celem projektu byAi??o wsparcie edukacji przedszkolnej u dzieci w wieku 3-4 lat z terenu Gminy Miasta Ozorkowa. Projektem objAi??te zostaAi??y dzieci, rodzice i nauczyciele z terenu Gminy Miasta Ozorkowa.

ai??zMaAi??y odkrywca w przedszkoluai??? CaAi??kowita wartoAi??Ai?? projektu ai??i?? 49 895,00 PLN

GAi??A?wnym celem projektu byAi??o wsparcie edukacji przedszkolnej dla 27 dzieci w wieku 5-6 lat z terenu Gminy Miasta Ozorkowa. Projektem objAi??te zostaAi??y dzieci, rodzice i nauczyciele z terenu Gminy Miasta Ozorkowa.

Okres realizacji projektA?w od 1 maja 2010 r. do 31 paA?dziernika 2010 r.

Realizator projektu byAi??o Przedszkole Miejskie Nr 2 w Ozorkowie.

Beneficjentem projektu byAi??a Gmina Miasta Ozorkowa.

W ramach projektu odbyAi??y siAi?? szkolenia nauczycieli, zakupione zostaAi??y materiaAi??y dydaktyczne, a takA?e przeprowadzone zostaAi??y warsztaty dla rodzicA?w.Ai??Ai??