Rysunek13

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Fundusz Społecznego

„Przedszkolak poznaje świat”, „Mały odkrywca w przedszkolu”

Projekt zrealizowany w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 „Przedszkolak poznaje świat” Całkowita wartość projektu – 47 815,00 PLN

Głównym celem projektu było wsparcie edukacji przedszkolnej u dzieci w wieku 3-4 lat z terenu Gminy Miasta Ozorkowa. Projektem objęte zostały dzieci, rodzice i nauczyciele z terenu Gminy Miasta Ozorkowa.

„Mały odkrywca w przedszkolu” Całkowita wartość projektu – 49 895,00 PLN

Głównym celem projektu było wsparcie edukacji przedszkolnej dla 27 dzieci w wieku 5-6 lat z terenu Gminy Miasta Ozorkowa. Projektem objęte zostały dzieci, rodzice i nauczyciele z terenu Gminy Miasta Ozorkowa.

Okres realizacji projektów od 1 maja 2010 r. do 31 października 2010 r.

Realizator projektu było Przedszkole Miejskie Nr 2 w Ozorkowie.

Beneficjentem projektu była Gmina Miasta Ozorkowa.

W ramach projektu odbyły się szkolenia nauczycieli, zakupione zostały materiały dydaktyczne, a także przeprowadzone zostały warsztaty dla rodziców.