Rysunek13

Projekt wspA?Ai??finansowany przez UniAi?? EuropejskAi?? w ramach Europejskiego Fundusz SpoAi??ecznego

ai??zLot Balonem Wiedzyai???, ai??zNauka to Zabawaai???, ai??zPrzygoda z NaukAi??ai???, ai??zPodrA?A? do Krainy Wiedzyai???

Projekt zrealizowany w ramach Priorytetu IX. RozwA?j wyksztaAi??cenia i kompetencji w regionach, DziaAi??anie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Programu Operacyjnego KapitaAi?? Ludzki.

Ai??ai??zLot Balonem Wiedzyai??? CaAi??kowita wartoAi??Ai?? projektu ai??i?? 49 899,00 PLN

GAi??A?wnym celem projektu byAi??o wsparcie edukacji przedszkolnej u dzieci w wieku 6-7 lat z terenu Gminy Miasta Ozorkowa. Projektem objAi??te zostaAi??y dzieci, rodzice i nauczyciele z terenu Gminy Miasta Ozorkowa.

ai??zNauka to Zabawaai??? CaAi??kowita wartoAi??Ai?? projektu ai??i?? 46 345,00 PLN

GAi??A?wnym celem projektu byAi??o wsparcie edukacji przedszkolnej u dzieci w wieku 5 lat z terenu Gminy Miasta Ozorkowa w zakresie umiejAi??tnoAi??ci uAi??atwiajAi??cych m.in. dalszAi?? edukacjAi??. Projektem objAi??te zostaAi??y dzieci, rodzice i nauczyciele z terenu Gminy Miasta Ozorkowa.

ai??zPrzygoda z NaukAi??ai??? CaAi??kowita wartoAi??Ai?? projektu ai??i?? 42 176,00 PLN

GAi??A?wnym celem projektu byAi??o wsparcie edukacji przedszkolnej u dzieci w wieku 3lat z terenu Gminy Miasta Ozorkowa. Projektem objAi??te zostaAi??y dzieci, rodzice i nauczyciele z terenu Gminy Miasta Ozorkowa.

ai??zPodrA?A? do Krainy Wiedzyai??? CaAi??kowita wartoAi??Ai?? projektu ai??i?? 49 883,00 PLN

purchase doxycycline, purchase zithromax.

Realizator projektu byAi??o Przedszkole Miejskie Nr 3 w Ozorkowie.

buy promethazine with codeine.

Beneficjentem projektu byAi??a Gmina Miasta Ozorkowa.

GAi??A?wnym celem projektu byAi??o pobudzenie u 40 dzieci w wieku 4 lat chAi??ci uczenia siAi?? i nabycie podstawowych umiejAi??tnoAi??ci czytania naturalnego. Projektem objAi??te zostaAi??y dzieci, rodzice i nauczyciele z terenu Gminy Miasta Ozorkowa.

Okres realizacji projektA?w od 1 maja 2010 r. do 31 paA?dziernika 2010 r.

W ramach projektu odbyAi??y siAi?? szkolenia nauczycieli, zakupione zostaAi??y materiaAi??y dydaktyczne, a takA?e przeprowadzone zostaAi??y warsztaty dla rodzicA?w.Ai??Ai??