Rysunek13

Projekt wspA?Ai??finansowany przez UniAi?? EuropejskAi?? ze Ai??rodkA?w Europejskiego Funduszu SpoAi??ecznego

Klub ai??zTAi??czowy Aswiat Rodzica i Dzieckaai???

Penegra without prescription, lioresal without prescription.

Projekt zrealizowany w ramach Priorytetu XI. RozwA?j wyksztaAi??cenia i kompetencji w regionach, DziaAi??anie 9.1 WyrA?wnywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakoAi??ci usAi??ug edukacyjnych Ai??wiadczonych w systemie oAi??wiaty, PoddziaAi??anie 9.1.1 Zmniejszanie nierA?wnoAi??ci w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej Programu Operacyjnego KapitaAi?? Ludzki.

CaAi??kowita wartoAi??Ai?? projektu ai??i?? 978Ai??049,68 PLN

Okres realizacji projektu od 1 sierpnia 2009 r. do 31 lipca 2010 r.

Realizatorem projektu byAi?? Instytut PostAi??powania TwA?rczego SpA?Ai??ki z o. o. siedzibAi?? w A?odzi wraz z partnerami tj. gminAi?? i miastem AleksandrA?w A?A?dzki oraz gminAi?? miasta Ozorkowa.

W ramach projektu zorganizowano dla dzieci zajAi??cia edukacyjne, warsztaty plastyczne, komputerowe, a takA?e warsztaty z zakresu profilaktyki zdrowia. Dla rodzicA?w zapewniono warsztaty z zakresu nowoczesnych metod pracy z dzieckiem, zajAi??cia podnoszAi??ce wiedzAi?? i umiejAi??tnoAi??ci w obszarze wAi??asnego rozwoju interdyscyplinarnego. WspA?lnie dla rodzicA?w i ich dzieci przeprowadzono spotkania grupowe, konsultacje indywidulane ze specjalistami od rozwoju dzieciAi??cego (alergolog, instruktor rehabilitacji ruchowej, laryngolog, logopeda, pediatra, psychologa, pielAi??gniarka).

Projektem wsparcia edukacji przedszkolnej zostaAi??o objAi??tych 60 dzieci (2 grupy po 15 osA?b w Przedszkolu Miejskim Nr 1 w Ozorkowie oraz 2 grupy po 15 osA?b w Przedszkolu Miejskim Nr 4 w Ozorkowie) oraz 28 rodzicA?w.

canadian-pharmacy.