Projekt wspA?Ai??finansowany ze Ai??rodkA?w Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Fundusz SpoAi??ecznego

CzAi??owiek ai??i?? najlepsza inwestycja

ai??zWspA?lne kolAi??dowanie w Ozorkowieai???

Projekt zrealizowany w ramach Priorytetu VII. Promocja integracji spoAi??ecznej, DziaAi??anie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji Programu Operacyjnego KapitaAi?? Ludzki

CaAi??kowita wartoAi??Ai?? projektu ai??i?? 47Ai??220,00 PLN

Okres realizacji projektu od 1 grudnia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.

Beneficjentem projektu byAi??a Gmina Miasta Ozorkowa.

purchase sildenafil, purchase lioresal.

Projektem zostaAi??o objAi??tych 120 osA?b bAi??dAi??cych w wieku aktywnoAi??ci zawodowej, zamieszkujAi??ce na terenie miasta Ozorkowa, w tym osoby zagroA?one wykluczeniem spoAi??ecznym znajdujAi??ce siAi?? pod opiekAi?? Miejskiego OAi??rodka Pomocy SpoAi??ecznej w Ozorkowie. W ramach projektu zorganizowano poczAi??stunek (kojarzAi??cy siAi?? z wigilijnAi?? kolacjAi??), rozdawane byAi??y prezenty w postaci paczek A?ywnoAi??ciowych, a dla uatrakcyjnienia wieczoru zorganizowany wspA?lne kolAi??dowanie ze znanAi?? piosenkarkAi?? Eleni. W ramach wsparcia towarzyszAi??cego zorganizowano zabawy i konkursy dla dzieci, ktA?re towarzyszyAi??y rodzicom podczas kolAi??dowania. WspA?lne kolAi??dowanie odbyAi??o siAi?? 21 grudnia 2009 r. w Miejskim OAi??rodku Kultury w Ozorkowie.

Celem ogA?lnym projektu byAi??o zapobieganie wykluczeniu spoAi??ecznemu poprzez aktywnAi?? integracjAi?? mieszkaAi??cA?w Ozorkowa, a takA?e kultywowanie najbardziej wartoAi??ciowych tradycji Ai??wiAi??tecznych. Ponadto realizacja projektu miaAi??a na celu zainicjowanie pozytywnych zmian w mentalnoAi??ci spoAi??eczeAi??stwa, co bAi??dzie w przyszAi??oAi??ci owocowaAi?? kolejnymi dziaAi??aniami na rzecz aktywnej integracji spoAi??ecznej.

next day cyalis online order.