Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Fundusz Społecznego

Człowiek – najlepsza inwestycja

„Wspólne kolędowanie w Ozorkowie”

Projekt zrealizowany w ramach Priorytetu VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Całkowita wartość projektu – 47 220,00 PLN

Okres realizacji projektu od 1 grudnia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.

Beneficjentem projektu była Gmina Miasta Ozorkowa.

Projektem zostało objętych 120 osób będących w wieku aktywności zawodowej, zamieszkujące na terenie miasta Ozorkowa, w tym osoby zagrożone wykluczeniem społecznym znajdujące się pod opieką Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ozorkowie. W ramach projektu zorganizowano poczęstunek (kojarzący się z wigilijną kolacją), rozdawane były prezenty w postaci paczek żywnościowych, a dla uatrakcyjnienia wieczoru zorganizowany wspólne kolędowanie ze znaną piosenkarką Eleni. W ramach wsparcia towarzyszącego zorganizowano zabawy i konkursy dla dzieci, które towarzyszyły rodzicom podczas kolędowania. Wspólne kolędowanie odbyło się 21 grudnia 2009 r. w Miejskim Ośrodku Kultury w Ozorkowie.

Celem ogólnym projektu było zapobieganie wykluczeniu społecznemu poprzez aktywną integrację mieszkańców Ozorkowa, a także kultywowanie najbardziej wartościowych tradycji świątecznych. Ponadto realizacja projektu miała na celu zainicjowanie pozytywnych zmian w mentalności społeczeństwa, co będzie w przyszłości owocować kolejnymi działaniami na rzecz aktywnej integracji społecznej.