Rysunek13

Projekt wspA?Ai??finansowany przez UniAi?? EuropejskAi?? w ramach Europejskiego Fundusz SpoAi??ecznego

ai??zNieznajomoAi??Ai?? prawa szkodziai???

Silvitra tab no rx, buy Zoloft online.

Projekt zrealizowany w ramach Priorytetu IX. RozwA?j wyksztaAi??cenia i kompetencji w regionach, DziaAi??anie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Programu Operacyjnego KapitaAi?? Ludzki

CaAi??kowita wartoAi??Ai?? projektu ai??i?? 50 000,00 PLN

Okres realizacji projektu od 1 wrzeAi??nia 2009 r. do 30 listopada 2009 r.

Beneficjentem projektu byAi??a Gmina Miasta Ozorkowa.

W ramach projektu odbyAi??y siAi?? szkolenia skierowane do mieszkaAi??cA?w miasta Ozorkowa, w szczegA?lnoAi??ci do osA?b zatrudnionych w UrzAi??dzie Miejskim w Ozorkowie, ktA?re podjAi??Ai??y inicjatywAi?? majAi??cAi?? na celu podniesienie swoich kwalifikacji zawodowych.

Projekt miaAi?? na celu podniesienie poziomu wiedzy i umiejAi??tnoAi??ci z zakresu stosowania prawa administracyjnego w praktyce, a takA?e zwiAi??kszenie efektywnoAi??ci i sprawnoAi??ci pracy przez mieszkaAi??cA?w Ozorkowa zatrudnionych w UrzAi??dzie Miejskim w Ozorkowie.

tadalafil tablets prices.