baner rewitalizacjaProjekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

„Rewitalizacja Placu Jana Pawła II w Ozorkowie w celu aktywizacji społeczno – gospodarczej historycznego centrum miasta”

Projekt realizowany w ramach Osi Priorytetowej VI: Odnowa obszarów miejskich – działanie VI.1 Rewitalizacja obszarów problemowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.

Całkowita wartość projektu –  2 866 406,00 PLN,

W tym dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 2  285 194,00 PLN

Umowa o dofinansowanie podpisana w 2011 r.
Realizacja rzeczowa – 2013 r.

Benfecjentem projektu jest Gmina Miasto Ozorków.

W ramach projektu zostanie zbudowana kanalizacja deszczowa w ul. Berka Joselewicza oraz przebudowany układ drogowy. Rewitalizacja placu obejmuje także odnowienie trzech kamienic przy Placu Jana Pawła II 7, 19, 20, które wpisane są do Rejestru Zabytków. Ich renowacja i modernizacja obejmować będzie m.in. roboty izolacyjne, tynkowanie, malowanie, montaż instalacji odwodnieniowej, piorunochronnej, anten TV i radiowych. W ramach rewitalizacji płyta placu zyska nowy – okrągły kształt, na jej obrzeżach pojawią się drzewa, kwiaty i krzewy ozdobne, a przy nich ławki, kosze na śmieci i stylizowane latarnie. Nowa fontanna zostanie usytułowana od strony skrzyżowania z ul. Starzyńskiego. Fontanna będzie płaska; w granitowej płycie zostanie zamontowanych 16 dysz: 8 wyrzucających wodę w wysokość 1,5 m i 8 wyrzucających wodę na 3 m. Słupy wody będą różnokolorowe i podświetlone. Na placu zostanie położona nowa kostka granitowa w kolorze szarym. Fasada kościoła św. Józefa zyska zewnętrzne oświetlenie, a cały plac będzie objęty systemem miejskiego monitoringu.

Realizacja projektu wpłynie na zwiększenie estetyki ścisłego centrum miasta, co będzie oddziaływać na rozwój potencjału turystycznego miasta, a także stworzenie sprzyjających warunków dla rozwoju przedsiębiorczości w tym obszarze.

Rewitalizacja Placu Jana Pawła II – aktualności

Nowa, kolorowa fontanna już działa

Nowa fontanna na Placu Jana Pawła II już działa. Uruchomiono ją wczoraj (11 grudnia) ok. godz. 16-ej i będzie czynna przez kilka dni. W okresie zimowym, ze względu na niskie temperatury, fontanna musi być wyłączona, ale na razie pogoda pozwala na to, żeby wypróbować jej działanie. Więcej

Plac Jana Pawła II odzyskał blask

Kościół św. Józefa przy Placu Jana Pawła II zyskał nowe oświetlenie zewnętrzne; fasadę świątyni oświetlają specjalne lampy. A już wkrótce na latarniach wokół zrewitalizowanego placu rozbłysną świąteczne lampki. Więcej

Rewitalizacja Placu Jana Pawła II – dalsze prace

Na rewitalizowanym Placu Jana Pawła II pojawiły się już wydzielone zieleńce wokół płyty rynku oraz niecka z wszystkimi niezbędnymi podłączeniami, na której już wkrótce zostanie osadzona nowa fontanna. Więcej

Nowa kostka na placu Jana Pawła II

pjpIIPrace na Placu Jana Pawła II, rozpoczęte na początku września, przebiegają zgodnie z harmonogramem. W tym tygodniu wykonawca zakończy układanie kostki granitowej na płycie placu i urządzanie zieleńców, w tym m.in. nasadzenia drzew i krzewów wokół płyty. Więcej

Prace na Placu Jana Pawła II i wokół niego

Trwają prace związane z rewitalizacją Placu Jana Pawła II. Usunięto już całkowicie starą, zniszczoną fontannę oraz zdemontowano trzy maszty flagowe. Obecnie wykonawca nawozi na teren budowy piach oraz prowadzi prace związane z korytowaniem terenu. Więcej

Rozpoczęła się przebudowa płyty Placu Jana Pawła II

1W połowie tego tygodnia ruszyły prace związane z modernizacją płyty Placu Jana Pawła II. 30 sierpnia rozstrzygnięto przetarg na to zadanie i w pierwszych dniach września podpisano umowę z wykonawcą – firmą DANETPIL Grzegorza Zielińskiego. Więcej

Ruszył remont trzech kamienic przy Placu Jana Pawła II

Ruszyły już pierwsze prace przy rewitalizacji trzech zabytkowych kamienic wokół Placu Jana Pawła II. Wykonawcą usługi została firma PH-U Gregory z Łęczycy, która wygrała przetarg rozstrzygnięty na początku sierpnia. Więcej

 Przebudowa ul. Berka Joselewicza rozpoczęta

W drugiej połowie sierpnia rozpoczęły się prace związane z budową kanalizacji deszczowej, w ul. Kościuszki, która będzie służyła do odwodnienia ul. Berka Joselewicza. Więcej

Remont Placu Jana Pawła II coraz bliżej

SONY DSCW najbliższych tygodniach rozpoczną się prace remontowe na ul. Berka Joselewicza. Remont jest jednym z elementów prac związanych z rewitalizacją Placu Jana Pawła II.Więcej