logotypytargowisko

Przebudowa stałego Targowiska Miejskiego w Ozorkowie

Projekt realizowany w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” w zakresie budowy, przebudowy, remontu lub wyposażenia targowiska stałego objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Całkowita wartość inwestycji – ponad 2 mln zł.

W tym dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich – 1 mln zł.

Realizacja rzeczowa inwestycji -  2013 rok.

W ramach inwestycji przebudowana zostanie płyta istniejącego targowiska miejskiego. Targowisko wyposażone zostanie w zadaszone stoiska – wiaty handlowe, zmodernizowane będzie oświetlenie, rozbudowana zostanie sieć wodociągowa, kanalizacyjna i elektroenergetyczna.

Realizacja inwestycji stanie się niewątpliwie czynnikiem wpływającym na rozwój lokalnej przedsiębiorczości, ze szczególnym uwzględnieniem sektora rolnego, poprzez poprawę warunków handlowych. Inwestycja ta w znacznym stopniu wpłynie na poprawę estetyki miasta (tym bardziej, że targowisko miejskie położone jest w centrum Ozorkowa), jak również poprawi komfort codziennych zakupów w tym miejscu.

Modernizacja Targowiska Miejskiego – aktulaności

Handlowcy wrócili na zmodernizowane Targowisko Miejskie

W piątek, 22 listopada, po kilku miesiącach przerwy, kupcy powrócili na zmodernizowane Targowisko Miejskie przy ul. Starzyńskiego. Wykonawca zakończył prace w październiku i po uzyskaniu wszystkich pozwoleń, koniecznych do prowadzenie handlu w tym miejscu, mieszkańcy Ozorkowa mogą od dziś robić zakupy na wyremontowanym rynku. Więcęj

Nowa wiata na Targowisku

Na modernizowanym Targowisku Miejskim stoi już nowa wiata handlowa. W tym tygodniu zakończono montaż dachu i dokończono układanie nawierzchni z kostki brukowej w tym miejscu rynku. Więcej

Remont Targowiska – kolejne prace

SONY DSCNa modernizowanym Targowisku Miejskim  stoi już konstrukcja nowych wiat.  Do zamontowania pozostał dach przykrywający hale handlowe. Więcej

 

Montaż pierwszych, nowych wiat handlowych

SONY DSCW połowie mijającego tygodnia rozpoczął się kolejny etap prac na Targowisku Miejskim. Wykonawca rozpoczął montowanie pierwszych, nowych wiat handlowych. Więcej

 

Nowe wiaty na targowisku już za tydzień

Prace na Targowisku Miejskim przebiegają bardzo sprawnie. Dzięki temu wykonawca zacznie montować pierwsze, nowe wiaty handlowe już od poniedziałku (9 września), czyli wcześniej niż pierwotnie planowano. Więcej 

Na targowisku prace w pełni

Prace budowlane na Targowisku Miejskim przebiegają zgodnie z harmonogramem. Zakończono układanie kostki na placu handlowym przy ul. Starzyńskiego i na nowych ulicach, które powstały w obrębie rynku. Wykonawca kończy układanie kostki na wjeździe na targowisko od strony ul. Starzyńskiego. Zakończono już budowę budynku sanitarnego. Więcej

Modernizacja Targowiska – kolejne prace

Na modernizowanym Targowisku Miejskim przy ul. Starzyńskiego widać zarys nowego rynku. Część płyty targowiska pokryta jest już kostką brukową. Więcej

Prace na Targowisku zgodnie z planem

Modernizacja Targowiska Miejskiego przy ul. Starzyńskiego, rozpoczęta niespełna dwa miesiące temu, przebiega zgodnie z harmonogramem. W tym tygodniu na placu budowy rozpoczęto tzw. „palowanie”, czyli wbijanie w ziemię specjalnych betonowych słupów, które będą podtrzymywać wiaty handlowe. Ma to zapobiec zapadaniu się wiat w podmokły teren. Więcej