logorewitalizacja

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

Termomodernizacja gminnych obiektów użyteczności publicznej

Projekt zrealizowany w ramach Osi Priorytetowej II: Ochrona środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energetyka – działanie II.6 Ochrona powietrza Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.

Całkowita wartość projektu – 4 150 000,00 PLN

W tym dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 2 900 000,00 PLN

Projekt obejmował prace wykonywane od 1 czerwca 2007 r.  do 31 maja 2012 r.

Rodzaj wykonanych prac budowlanych w poszczególnych obiektach wynikał z ich specyfiki, stanu technicznego oraz przeznaczenia. Innowacyjnym rozwiązaniem jest instalacja kolektorów słonecznych w budynkach szkół, które wykorzystane są do podgrzewania wody użytkowej.

Realizacja projektu przyczyni się do  poprawy jakości powietrza w Ozorkowie poprzez zmniejszenie ilości emitowanych zanieczyszczeń. Dodatkowo zmniejszą się koszty utrzymania budynków. Poprawiony stan techniczny termomodernizowanych budynków korzystnie wpłynie na warunki nauki i pracy użytkowników, w tym na zmniejszenie zachorowalności, a odnowione fasady poprawiają wizerunek miasta oraz jego estetykę.

W ramach projektu wykonano:

Termomodernizacja gminnych obiektów użyteczności publicznej, z tego: etap – budynek Urzędu Miejskiego, ul. Wigury 1  (rzeczowa realizacja inwestycji w latach 2007-2012)

Zdjęcia - UM

Całkowita wartość inwestycji – 1 250 000,00 PLN

W tym dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 650 000,00 PLN

W budynku Urzędu Miejskiego w Ozorkowie przy ul. Wigury 1 wymieniono stare okna i drzwi zewnętrzne, ocieplono ściany zewnętrzne i strop oraz zmodernizowano c.o.

 

Termomodernizacja gminnych obiektów użyteczności publicznej, z tego: etap – budynek Urzędu Miejskiego, ul. Listopadowa 16 (rzeczowa realizacja inwestycji w latach 2007-2011)

Zdjęcia - USC

Całkowita wartość inwestycji – 380 000,00 PLN

W tym dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 180 000,00 PLN

W budynku Urzędu Miejskiego w Ozorkowie przy ul. Listopadowej 16 wymieniono stolarkę okienną oraz drzwi wejściowe, ocieplono ściany zewnętrzne i strop oraz zmodernizowano c.o.

 

Termomodernizacja gminnych obiektów użyteczności publicznej, z tego: etap – budynek Szkoły Podstawowej Nr 4, ul. Średnia 30 (rzeczowa realizacja inwestycji w 2011 roku)

Zdjęcia - SP4

Całkowita wartość inwestycji – 1 000 000,00 PLN

W tym dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 840 000,00 PLN

W Szkole Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Ozorkowie przy ul. Średniej 30 wymieniono stare drzwi zewnętrzne, ocieplono ściany zewnętrzne budynku szkoły i sali gimnastycznej, ocieplono strop i stropodach, wymieniono instalację c.o. i wykonano kotłownię gazową, zmodernizowano system przygotowania c.w.u., wykonano instalację solarną.

 

Termomodernizacja gminnych obiektów użyteczności publicznej, z tego: etap – budynek Szkoły Podstawowej Nr 5, ul. Cegielniana 25 (rzeczowa realizacja inwestycji w 2011 roku)     

Zdjęcia- sp5

Całkowita wartość inwestycji – 950 000,00 PLN

W tym dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 780 000,00 PLN

W budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Ozorkowie przy ul. Cegielnianej 25 wymieniono stare okna i drzwi zewnętrzne, ocieplono ściany zewnętrzne, ocieplono stropodachy z wykonaniem nowego pokrycia papą termozgrzewalną, wymieniono instalację c.o. i wykonano kotłownię gazową, zmodernizowano system przygotowania c.w.u., wykonano instalację solarną.

 

Termomodernizacja gminnych obiektów użyteczności publicznej, z tego: etap – termomodernizacja budynku Biblioteki Miejskiej w Ozorkowie, ul. Mielczarskiego 17 (rzeczowa realizacja inwestycji w latach 2009-2010)

Całkowita wartość inwestycji – 150 000,00 PLN

W tym dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 120 000,00 PLN

W ramach termomodernizacji budynku Filii Miejskiej Biblioteki Publicznej im. K. K. Baczyńskiego w Ozorkowie przy ul. Mielczarskiego 17 dokonano wymiany starych okien i drzwi zewnętrznych, ocieplono ściany zewnętrzne oraz ocieplono stropodach wraz z wykonaniem nowego pokrycia z papy termozgrzewalnej. Dokonano także wymiany węzła cieplnego oraz instalacji c.o. W ramach wydatków niekwalifikowanych wykonano zadaszenie nad wejściem do budynku.

 

Termomodernizacja gminnych obiektów użyteczności publicznej, z tego: etap – budynek Szkoły Podstawowej Nr 5, ul. Konarskiego 2 (rzeczowa realizacja inwestycji w latach 2009-2010)

SONY DSCCałkowita wartość inwestycji – 420 000,00 PLN

W tym dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 330 000,00 PLN

W budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Ozorkowie przy ul. Konarskiego 2 dokonano wymiany instalacji c.o., zmodernizowano system przygotowania c.w.u. oraz wykonano instalację solarną. Wymianie uległy stare okna i drzwi zewnętrzne.