Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie przez przedsiAi??biorcA?w dziaAi??alnoAi??ci w zakresie oprA?A?niania zbiornikA?w bezodpAi??ywowych i transportu nieczystoAi??ci ciekAi??ych

KomA?rka odpowiedzialna: WydziaAi?? Polityki Przestrzennej
Osoba wAi??aAi??ciwa do zaAi??atwienia sprawy: Emilia Pokrzeptowicz
Adres: 95 ai??i?? 035 OzorkA?w, ul. Wigury 1 II piAi??tro, pokA?j 208
Telefon: (042) 710-31-37
Podstawa prawna: - Art. 7 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 13 wrzeAi??nia 1996 r. ai??i?? o utrzymaniu czystoAi??ci i porzAi??dku w gminach (Dz. U. z 2012r., poz. 391 z pA?A?n. zm.)
Wymagane dokumenty:
  • OAi??wiadczenie lub zaAi??wiadczenie o braku zalegAi??oAi??ciAi?? podatkowych i zalegAi??oAi??ci w pAi??aceniu skAi??adek na ubezpieczenie zdrowotneAi?? lub spoAi??eczne
  • Dokument potwierdzajAi??cy gotowoAi??Ai?? odbioru nieczystoAi??ci ciekAi??ych przez stacjAi?? zlewnAi??
  • DowA?d uiszczenia opAi??aty skarbowej
  • PozostaAi??e zaAi??Ai??czniki wymienione we wzorze wniosku

order clomid, purchase clomid.

Formularze do pobrania: Wniosek o udzielenie zezwoleniaAi?? na prowadzenie przezAi?? przedsiAi??biorcA?w dziaAi??alnoAi??ciAi?? w zakresieAi?? oprA?A?niania zbiornikA?w bezodpAi??ywowych i transportu nieczystoAi??ci ciekAi??ychai??i?? pobierz wniosek dragon ball.
OpAi??aty: OpAi??ata skarbowa: 107 zAi??