Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie przez przedsiAi??biorcA?w dziaAi??alnoAi??ci w zakresie oprA?A?niania zbiornikA?w bezodpAi??ywowych i transportu nieczystoAi??ci ciekAi??ych

KomA?rka odpowiedzialna: WydziaAi?? Polityki Przestrzennej
Osoba wAi??aAi??ciwa do zaAi??atwienia sprawy: Emilia Pokrzeptowicz
Adres: 95 ai??i?? 035 OzorkA?w, ul. Wigury 1 II piAi??tro, pokA?j 208
Telefon: (042) 710-31-37
Podstawa prawna: - Art. 7 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 13 wrzeAi??nia 1996 r. ai??i?? o utrzymaniu czystoAi??ci i porzAi??dku w gminach (Dz. U. z 2012r., poz. 391 z pA?A?n. zm.)
Wymagane dokumenty:
  • OAi??wiadczenie lub zaAi??wiadczenie o braku zalegAi??oAi??ciAi?? podatkowych i zalegAi??oAi??ci w pAi??aceniu skAi??adek na ubezpieczenie zdrowotneAi?? lub spoAi??eczne
  • Dokument potwierdzajAi??cy gotowoAi??Ai?? odbioru nieczystoAi??ci ciekAi??ych przez stacjAi?? zlewnAi??
  • DowA?d uiszczenia opAi??aty skarbowej
  • PozostaAi??e zaAi??Ai??czniki wymienione we wzorze wniosku

order clomid authentic synthroid, authentic synthroid, authentic synthroid, authentic synthroid, authentic synthroid, authentic synthroid. , purchase clomid.

Formularze do pobrania: Wniosek o udzielenie zezwoleniaAi?? na prowadzenie przezAi?? przedsiAi??biorcA?w dziaAi??alnoAi??ciAi?? w zakresieAi?? oprA?A?niania zbiornikA?w bezodpAi??ywowych i transportu nieczystoAi??ci ciekAi??ychai??i?? pobierz wniosek dragon ball.
OpAi??aty: OpAi??ata skarbowa: 107 zAi?? 

buy antibiotics in canada, buy antibiotics in canada, buy antibiotics in canada, buy antibiotics in canada, buy antibiotics in canada, buy antibiotics in canada, buy antibiotics in canada, buy antibiotics in canada.