„Zamiana mieszkań komunalnych w Ozorkowie”

Zakładka został utworzona w celu ułatwienia mieszkańcom dokonywania zamian lokali, a tym samym umożliwienia:

- dostosowania wielkości i standardu mieszkania do własnych potrzeb;
- spłaty zadłużenia czynszowego;
- dostosowania opłat za mieszkanie do własnych możliwości finansowych.

Najemcy lokali komunalnych, którzy chcą zamienić swój lokal powinni pobrać i wydrukować:

- kartę zgłoszenia do zamiany ( format pdf);
- wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych (format pdf),

lub pobrać te dokumenty w Wydziale Gospodarowania Majątkiem Komunalnym Urzędu Miejskiego w Ozorkowie, ul. Wigury 1, stanowisko 106 (I piętro).

Osoby zainteresowane zamianą na konkretny lokal z „Portalu zamiany mieszkań komunalnych w Ozorkowie”, powinny skontaktować się z Wydziałem Gospodarowania Majątkiem Komunalnym w Ozorkowie, stanowisko 106.

Szczegółowe informacje – 42 710 31 21.

Oferty ważne są dwanaście miesięcy od daty zgłoszenia, jednakże Wydział nie ma wpływu na wcześniejszą rezygnację z zamiany, bez uprzedniego wycofania złożonej oferty przez zainteresowaną osobę.

Wejdź → Wykaz zamiany mieszkań komunalnych w Ozorkowie.