Wniosek o wpis do rejestru dziaAi??alnoAi??ci regulowanej w zakresie odbierania odpadA?w komunalnych od wAi??aAi??cicieli nieruchomoAi??ci

buy Cialis Professional online, zithromax without prescription.

cialis 1 to 3 day delivery .

KomA?rka odpowiedzialna: WydziaAi?? Polityki Przestrzennej
Osoba wAi??aAi??ciwa do zaAi??atwienia sprawy: Emilia Pokrzeptowicz
Adres: 95 ai??i?? 035 OzorkA?w, ul. Wigury 1 II piAi??tro, pokA?j 208
Telefon: (042) 710-31-37
Podstawa prawna: Art. 9c ustawy z dnia 13 wrzeAi??nia 1996 r. ai??i?? o utrzymaniu czystoAi??ci i porzAi??dku w gminach (Dz. U. z 2012r., poz. 391 z pA?A?n. zm.)
Forma wnoszenia podania: OsobiAi??cie
Wymagane dokumenty: OAi??wiadczenie o speAi??nieniu warunkA?w wymaganych do wykonania dziaAi??alnoAi??ci w zakresie odbierania odpadA?w komunalnych.

DowA?d uiszczenia opAi??aty skarbowej

Formularze do pobrania: Wniosek o wpis do rejestru dziaAi??alnoAi??ci regulowanej w zakresie odbierania odpadA?w komunalnych od wAi??aAi??cicieli nieruchomoAi??ci ai??i?? pobierz wniosek
oAi??wiadczenie – pobierz oAi??wiadczenie
OpAi??aty: OpAi??ata skarbowa:

Wpis do rejestru -50 zAi??

Zmiana wpisu do rejestru dziaAi??alnoAi??ci regulowanej, jeA?eli dotyczy ona rozszerzenia zakresu dziaAi??alnoAi??ci ai??i?? 25 zAi??

Forma zaAi??atwienia sprawy: -
Termin zaAi??atwienia sprawy: -
Tryb odwoAi??awczy: -
Informacje dodatkowe: -