Wniosek o wpis do rejestru dziaAi??alnoAi??ci regulowanej w zakresie odbierania odpadA?w komunalnych od wAi??aAi??cicieli nieruchomoAi??ci

buy Cialis Professional online, zithromax without prescription.

cialis 1 to 3 day delivery differin cream price in india, differin cream price in india, differin cream price in india, differin cream price in india, differin cream price in india, differin cream price in india, differin cream price in india, differin cream price in india. .

KomA?rka odpowiedzialna: WydziaAi?? Polityki Przestrzennej
Osoba wAi??aAi??ciwa do zaAi??atwienia sprawy: Emilia Pokrzeptowicz
Adres: 95 ai??i?? 035 OzorkA?w, ul. Wigury 1 II piAi??tro, pokA?j 208
Telefon: (042) 710-31-37
Podstawa prawna: Art. 9c ustawy z dnia 13 wrzeAi??nia 1996 r. ai??i?? o utrzymaniu czystoAi??ci i porzAi??dku w gminach (Dz. U. z 2012r., poz. 391 z pA?A?n. zm.)
Forma wnoszenia podania: OsobiAi??cie
Wymagane dokumenty: OAi??wiadczenie o speAi??nieniu warunkA?w wymaganych do wykonania dziaAi??alnoAi??ci w zakresie odbierania odpadA?w komunalnych.

DowA?d uiszczenia opAi??aty skarbowej

Formularze do pobrania: Wniosek o wpis do rejestru dziaAi??alnoAi??ci regulowanej w zakresie odbierania odpadA?w komunalnych od wAi??aAi??cicieli nieruchomoAi??ci ai??i?? pobierz wniosek
oAi??wiadczenie – pobierz oAi??wiadczenie
OpAi??aty: OpAi??ata skarbowa:

Wpis do rejestru -50 zAi??

Zmiana wpisu do rejestru dziaAi??alnoAi??ci regulowanej, jeA?eli dotyczy ona rozszerzenia zakresu dziaAi??alnoAi??ci ai??i?? 25 zAi??

Forma zaAi??atwienia sprawy: -
Termin zaAi??atwienia sprawy: -
Tryb odwoAi??awczy: -
Informacje dodatkowe: -