zawiadomienie o wynikach konsultacji spoAi??ecznych z dnia 27 czerwca 2016

ZARZAi??DZENIE Nr 60/2016 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 06 czerwca 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji spoAi??ecznych majAi??cych na uwadze zebranie od mieszkaAi??cA?w Miasta Ozorkowa wnioskA?w, uwag i opinii do uwzglAi??dnienia przy przyjAi??ciu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasto OzorkA?w 2020+
projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasto OzorkA?w 2020+ – zaAi??Ai??cznik nr 1 a
projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasto OzorkA?w 2020+ – zaAi??Ai??cznik nr 1 b
projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasto OzorkA?w 2020+ – zaAi??Ai??cznik nr 1 c
FORMULARZ ZGA?OSZENIA OPINII do projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasto OzorkA?w 2020+ – zaAi??Ai??cznik nr 2
Fiszka projektowa ai??i?? zaAi??Ai??cznik nr 3 coversyl 8mg, coversyl 8mg, coversyl 8mg, coversyl 8mg, coversyl 8mg, coversyl 8mg.

Wyniki konsultacji 27.01.2016

Zawiadomienie Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 19 stycznia 2016 r. w sprawie przyjAi??cia „Trybu powoAi??ywania czAi??onkA?w Rady DziaAi??alnoAi??ci PoA?ytku Publicznego Miasta Ozorkowa” oraz „Trybu dziaAi??ania Rady DziaAi??alnoAi??ci PoA?ytku Publicznego Miasta Ozorkowa”

Wyniki konsultacji 29.12.2015

ZarzAi??dzenie Nr 147/2015 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 16 grudnia 2015 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji spoAi??ecznych majAi??cych na uwadze zebranie od mieszkaAi??cA?w Miasta Ozorkowa wnioskA?w, uwag i opinii do uwzglAi??dnienia przy przyjAi??ciu „Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016 – 2018″

ZarzAi??dzenie 128/2015 BMO z dnia 16 listopada 2015r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji spoAi??ecznych majAi??cych na uwadze zebranie od mieszkaAi??cA?w Miasta Ozorkowa wnioskA?w, skarg i uwag i opinii uwzglAi??dnienia przy aktualizacji ai??zProgramu Profilaktyki i RozwiAi??zywania ProblemA?w Alkoholowych ai??i??ai???

Wyniki konsultacji 24.11.2015

Zawiadomienie z dnia 6 listopada 2015r. w sprawie przyjAi??cia ai??zProgramu wspA?Ai??pracy GMO z organizacjami pozarzAi??dowymi oraz podmiotami, o ktA?rych mowa w art. 3 ust.3 z dnia 24 kwietnia 2003r. o dziaAi??alnoAi??ci poA?ytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2016ai???

Wyniki konsultacji 24.11.2015

ZarzAi??dzenie Nr 171/2014 Burmistrza Miasta OzorkA?w z dnia 31.12.2014 r. w spr. przeprowadzenia konsultacji spoAi??ecznych dotyczAi??cych kryteriA?w obowiAi??zujAi??cych na drugim etapie postAi??powania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych

Wyniki konsultacji 16.01.2015

Zawiadomienie z dnia 9 grudnia 2014r. Burmistrza Miasta Ozorkowa w sprawie wynikA?w konsultacji dotyczAi??cych projektu uchwaAi??y w sprawie przyjAi??cia „Programu wspA?Ai??pracy Gminy Miasto OzorkA?w …”

Zawiadomienie Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 2 grudnia 2014 w sprawie przyjAi??cia „Programu wspA?Ai??pracy Gminy Miasto OzorkA?w z organizacjami pozarzAi??dowymi oraz podmiotami, o ktA?rych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o … (391.4kB) Zapisz dokument PokaA? dokument
Zawiadomienie z dnia 24 listopada 2014 w sprawie przyjAi??cia „Programu wspA?Ai??pracy Gminy Miasto OzorkA?w z organizacjami pozarzAi??dowymi oraz podmiotami … (389.5kB) Zapisz dokument PokaA? dokument

Zawiadomienie z dnia 27 paA?dziernika 2014 r. Burmistrza Miasta OzorkA?w o wynikach konsultacji spoAi??ecznych w sprawie aktualizacji Programu PrzeciwdziaAi??ania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie

Penegra for sale, order lioresal.
ZarzAi??dzenie Nr 143/2014 Burmistrza Miasta OzorkA?w z dnia 13 paA?dziernika 2014 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji spoAi??ecznych majAi??cych na uwadze zebranie od mieszkaAi??cA?w Miasta Ozorkowa wnioskA?w, uwag i opinii do „Programu Przeciwko Przemocy w (835.5kB) Zapisz dokument PokaA? dokument

Zawiadomienie z dnia 27 paA?dziernika 2014 r. Burmistrza Miasta OzorkA?w o wynikach konsultacji spoAi??ecznych w sprawie przyjAi??cia Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Gminy Miasto OzorkA?w na lata 2015-2019

ZarzAi??dzenie Nr 141/2014 Burmistrza Miasta OzorkA?w z dnia 13 paA?dziernika 2014 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji spoAi??ecznych majAi??cych na uwadze zebranie od mieszkaAi??cA?w Miasta Ozorkowa wnioskA?w, uwag i opinii do „Programu Ochrony Zdrowia Psych (404.5kB) Zapisz dokument PokaA? dokument

Zawiadomienie z dnia 27 paA?dziernika 2014 r. Burmistrza Miasta OzorkA?w o wynikach konsultacji w sprawie aktualizacji Programu Profilaktyki i RozwiAi??zywania ProblemA?w Alkoholowych oraz PrzeciwdziaAi??ania Narkomanii

varfendil, varfendil, varfendil, varfendil, varfendil, varfendil, varfendil, varfendil.
ZarzAi??dzenie Nr 142/2014 Burmistrza Miasta OzorkA?w z dnia 13 paA?dziernika 2014 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji spoAi??ecznych majAi??cych na uwadze zebranie od mieszkaAi??cA?w Miasta Ozorkowa wnioskA?w, uwag i opinii do uwzglAi??dnienia przy aktualizacji (4.1MB) Zapisz dokument PokaA? dokument

Zawiadomienie z dnia 7 maja 2014 r. Burmistrza Miasta Ozorkowa o wynikach konsultacji spoAi??ecznych w sprawie okreAi??lenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji spoAi??ecznych z mieszkaAi??cami Ozorkowa w sprawie przyjAi??cia ai??zStrategii

generic kamagra.

Zarz. Nr 51/14 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 14.04.2014r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji spoAi??ecznych majAi??cych na uwadze zebranie od mieszkaAi??cA?w Miasta Ozorkowa wnioskA?w, uwag i opinii do uwzglAi??dnienia przy przyjAi??ciu „Strategii rozwoju s (1.3MB) Zapisz dokument PokaA? dokument

Wyniki konsultacji 23.12.2012

Zarz. Nr 209/13 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 09.12.2013r. w sprawie przeprowadzenie konsultacji spoAi??ecznych majAi??cych na uwadze zebranie od mieszkaAi??cA?w Miasta Ozorkowa wnioskA?w, uwag i opinii do uwzglAi??dnienia przy aktualizacji. pobierz tu: 209/13

Wyniki konsultacji 17.12.2012

Zarz. Nr 47/12 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 11.04.2012r. w sprawie przeprowadzenie konsultacji spoAi??ecznych majAi??cych na uwadze zebranie od mieszkaAi??cA?w Miasta Ozorkowa wnioskA?w, uwag i opinii do uwzglAi??dnienia przy aktualizacji … (4.1MB) Zapisz dokument PokaA? dokument

Wyniki konsultacji 23.04.2012

Zarz. Nr 208/12 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 03.12.2012r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji spoAi??ecznych majAi??cych na uwadze zebranie od mieszkaAi??cA?w Miasta Ozorkowa wnioskA?w, uwag i opinii do uwzglAi??dnienia ai??i?? (387.2kB) Zapisz dokument PokaA? dokument