zawiadomienie o wynikach konsultacji społecznych z dnia 27 czerwca 2016

ZARZĄDZENIE Nr 60/2016 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 06 czerwca 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych mających na uwadze zebranie od mieszkańców Miasta Ozorkowa wniosków, uwag i opinii do uwzględnienia przy przyjęciu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasto Ozorków 2020+
projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasto Ozorków 2020+ – załącznik nr 1 a
projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasto Ozorków 2020+ – załącznik nr 1 b
projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasto Ozorków 2020+ – załącznik nr 1 c
FORMULARZ ZGŁOSZENIA OPINII do projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasto Ozorków 2020+ – załącznik nr 2
Fiszka projektowa – załącznik nr 3

Wyniki konsultacji 27.01.2016

Zawiadomienie Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 19 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia „Trybu powoływania członków Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Ozorkowa” oraz „Trybu działania Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Ozorkowa”

Wyniki konsultacji 29.12.2015

Zarządzenie Nr 147/2015 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 16 grudnia 2015 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych mających na uwadze zebranie od mieszkańców Miasta Ozorkowa wniosków, uwag i opinii do uwzględnienia przy przyjęciu „Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016 – 2018″

Zarządzenie 128/2015 BMO z dnia 16 listopada 2015r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych mających na uwadze zebranie od mieszkańców Miasta Ozorkowa wniosków, skarg i uwag i opinii uwzględnienia przy aktualizacji „Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych …”

Wyniki konsultacji 24.11.2015

Zawiadomienie z dnia 6 listopada 2015r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy GMO z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2016”

Wyniki konsultacji 24.11.2015

Zarządzenie Nr 171/2014 Burmistrza Miasta Ozorków z dnia 31.12.2014 r. w spr. przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych

Wyniki konsultacji 16.01.2015

Zawiadomienie z dnia 9 grudnia 2014r. Burmistrza Miasta Ozorkowa w sprawie wyników konsultacji dotyczących projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Miasto Ozorków …”

Zawiadomienie Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 2 grudnia 2014 w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Miasto Ozorków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o … (391.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zawiadomienie z dnia 24 listopada 2014 w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Miasto Ozorków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami … (389.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Zawiadomienie z dnia 27 października 2014 r. Burmistrza Miasta Ozorków o wynikach konsultacji społecznych w sprawie aktualizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie

Zarządzenie Nr 143/2014 Burmistrza Miasta Ozorków z dnia 13 października 2014 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych mających na uwadze zebranie od mieszkańców Miasta Ozorkowa wniosków, uwag i opinii do „Programu Przeciwko Przemocy w (835.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Zawiadomienie z dnia 27 października 2014 r. Burmistrza Miasta Ozorków o wynikach konsultacji społecznych w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Gminy Miasto Ozorków na lata 2015-2019

Zarządzenie Nr 141/2014 Burmistrza Miasta Ozorków z dnia 13 października 2014 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych mających na uwadze zebranie od mieszkańców Miasta Ozorkowa wniosków, uwag i opinii do „Programu Ochrony Zdrowia Psych (404.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Zawiadomienie z dnia 27 października 2014 r. Burmistrza Miasta Ozorków o wynikach konsultacji w sprawie aktualizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Zarządzenie Nr 142/2014 Burmistrza Miasta Ozorków z dnia 13 października 2014 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych mających na uwadze zebranie od mieszkańców Miasta Ozorkowa wniosków, uwag i opinii do uwzględnienia przy aktualizacji (4.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Zawiadomienie z dnia 7 maja 2014 r. Burmistrza Miasta Ozorkowa o wynikach konsultacji społecznych w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Ozorkowa w sprawie przyjęcia „Strategii

Zarz. Nr 51/14 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 14.04.2014r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych mających na uwadze zebranie od mieszkańców Miasta Ozorkowa wniosków, uwag i opinii do uwzględnienia przy przyjęciu „Strategii rozwoju s (1.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Wyniki konsultacji 23.12.2012

Zarz. Nr 209/13 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 09.12.2013r. w sprawie przeprowadzenie konsultacji społecznych mających na uwadze zebranie od mieszkańców Miasta Ozorkowa wniosków, uwag i opinii do uwzględnienia przy aktualizacji. pobierz tu: 209/13

Wyniki konsultacji 17.12.2012

Zarz. Nr 47/12 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 11.04.2012r. w sprawie przeprowadzenie konsultacji społecznych mających na uwadze zebranie od mieszkańców Miasta Ozorkowa wniosków, uwag i opinii do uwzględnienia przy aktualizacji … (4.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Wyniki konsultacji 23.04.2012

Zarz. Nr 208/12 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 03.12.2012r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych mających na uwadze zebranie od mieszkańców Miasta Ozorkowa wniosków, uwag i opinii do uwzględnienia … (387.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument