Informacja o nowych warunkach wykonania przyAi??Ai??cza do sieci kanalizacyjnej dla wAi??aAi??cicieli nieruchomoAi??ci objAi??tych projektem wspA?Ai??finansowanym ze Ai??rodkA?w Unii Europejskiej

Zainteresowanych wykonaniem podAi??Ai??czenia do sieci kanalizacji sanitarnej w ramach projektu wspA?Ai??finansowanego ze Ai??rodkA?w Unii Europejskiej pod nazwAi??: Gospodarka wodno- Ai??ciekowa w aglomeracji miasta OzorkA?wai??? informujemy A?e wychodzAi??c naprzeciw oczekiwaniom spoAi??ecznym dotyczAi??cym znacznego zmniejszenia kosztA?w wykonania przyAi??Ai??cza kanalizacyjnego proponujemy nowe warunki realizacji przyAi??Ai??cza.

PrzyAi??Ai??cze kanalizacyjne do wybudowanych w granicach nieruchomoAi??ci przykanalikA?w, osoby zainteresowane mogAi?? wykonaAi?? systemem gospodarczym zgodnie z projektem technicznym. Informujemy A?e zapewniamy bezpAi??atnie kserokopie mapy do celA?w projektowych oraz oferujemy pomoc przy wyborze projektanta i zakupie niezbAi??dnych materiaAi??A?w.

OdbiA?r techniczny miejsca wAi??Ai??czenia moA?e odbyAi?? siAi?? wyAi??Ai??cznie przed zasypaniem elementA?w ulegajAi??cych zakryciu a wybudowanie przyAi??Ai??cza zobowiAi??zuje do sporzAi??dzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

Apcalis SX Oral Jelly no rx, buy clomid online.

W celu zmniejszenia kosztA?w inwentaryzacji, OPK Sp. z o.o. wyAi??oni w drodze przetargu najtaAi??szAi?? ofertAi?? wykonania usAi??ugi inwentaryzacji przez uprawnionego geodetAi??. Pojawi siAi?? wtedy dobrowolna moA?liwoAi??Ai?? skorzystania z jego usAi??ug.

W celu uproszczenia procedury zawierania umA?w, przy podpisywaniu protokoAi??u odbioru technicznego miejsca wAi??Ai??czenia do sieci kanalizacyjnej, bAi??dzie moA?liwoAi??Ai?? podpisania wniosku o zawarcie umowy o odbiA?r Ai??ciekA?w.

Ai??

Druki dotyczAi??ce realizacji przyAi??Ai??cza kanalizacyjnego sAi?? do pobrania na naszej stronie internetowej www.opkspzoo.eu, lub dostAi??pne w pokoju nr 108 w siedzibie spA?Ai??ki.

Informujemy, ze inwestor jest zobowiAi??zany do realizacji budowy przyAi??Ai??cza zgodnie z przepisami Ustawy prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r.( Dz. U. 89 poz. 414 ze zm.)

Z powaA?aniem

ZarzAi??d OPK Sp. z o.o.

w Ozorkowie

RuszyAi??a budowa kanalizacji

20 sierpnia 2010 r. w siedzibie WojewA?dzkiego Funduszu Ochrony Asrodowiska i Gospodarki Wodnej w A?odzi uroczyAi??cie podpisano umowAi?? o dofinansowaniu budowy kanalizacji w poAi??udniowo-wschodniej czAi??Ai??ci Ozorkowa. Koszt inwestycji, realizowanej przez Ozorkowskie PrzedsiAi??biorstwo Komunalne to ponad 24 mln zAi?? netto, dofinansowanie z Funduszu wynosi ponad 14 mln zAi??otych. Ze strony OPK umowAi?? podpisali: prezes ZarzAi??du Krzysztof GawroAi??ski i wiceprezes Jerzy Oleski, natomiast ze strony funduszu ai??i?? prezes ZarzAi??du Andrzej BudzyAi??ski i jego zastAi??pca Barbara Robak.
wiAi??cej …


Wykaz Ulic:

 
is metforin over the counter in canada.

ZOBACZ: HARMONOGRAM PRAC NA LATA 2010 ai??i?? 2013

 

Relacja filmowa z podpisania umowy na budowAi?? kanalizacji sanitarnej w poAi??udniowo-wschodniej czAi??Ai??ci Ozorkowa

Get the Flash Player to see this content.

Przebudowa Sienkiewicza, zamkniAi??ty odcinek Zgierskiej

Do poAi??owy wrzeAi??nia zamkniAi??ty dla ruchu bAi??dzie odcinek ul. Zgierskiej miAi??dzy ul. PoAi??udniowAi?? i ul. Sienkiewicza. Wyznaczono objazd ulicami: PartyzantA?w i MaszkowskAi??. ZamkniAi??cie odcinka ul. Zgierskiej zwiAi??zane jest z remontem ul. Sienkiewicza – jednym z jego etapA?w sAi?? prace przy kanalizacji deszczowej, co wymaga rozkopania takA?e fragmentu ul. Zgierskiej. Prace nie wymagajAi?? wyAi??Ai??czenia z ruchu torowiska, dlatego tramwaje kursujAi?? bez zmian.
wiAi??cej …

Raport miasta Ozorkowa z dnia 25.08.10

- relacja z podpisania umowy dotyczAi??cej dofinansowania rozbudowy kanalizacji miejskiej. InwestycjAi?? realizuje Ozorkowskie PrzedsiAi??biorstwo Komunalne. UmowAi?? podpisano 20 sierpnia 2010 roku w siedzibie WojewA?dzkiego Funduszu Ochrony Asrodowiska i Gospodarki Wodnej w A?odzi. Ze strony Ozorkowskiego PrzedsiAi??biorstwa Komunalnego podpisy pod aktem zAi??oA?yli: Krzysztof GawroAi??ski ai??i?? prezes i jego zastAi??pca Jerzy Oleski. W uroczystoAi??ci uczestniczyAi?? burmistrz Piotr GiziAi??ski. Na koniec relacji ai??i?? rozmowa z Krzysztofem GawroAi??skim na temat zakresu i harmonogramu prac zwiAi??zanych z rozbudowAi?? kanalizacji w naszym mieAi??cie.

[audio:http://ozorkow.info.pl/25.08.10.mp3]
(W celu odsAi??uchania pliku dA?wiAi??kowego nacisnAi??Ai?? przycisk )