Informacja o nowych warunkach wykonania przyłącza do sieci kanalizacyjnej dla właścicieli nieruchomości objętych projektem współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej

Zainteresowanych wykonaniem podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pod nazwą: Gospodarka wodno- ściekowa w aglomeracji miasta Ozorków” informujemy że wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społecznym dotyczącym znacznego zmniejszenia kosztów wykonania przyłącza kanalizacyjnego proponujemy nowe warunki realizacji przyłącza.

Przyłącze kanalizacyjne do wybudowanych w granicach nieruchomości przykanalików, osoby zainteresowane mogą wykonać systemem gospodarczym zgodnie z projektem technicznym. Informujemy że zapewniamy bezpłatnie kserokopie mapy do celów projektowych oraz oferujemy pomoc przy wyborze projektanta i zakupie niezbędnych materiałów.

Odbiór techniczny miejsca włączenia może odbyć się wyłącznie przed zasypaniem elementów ulegających zakryciu a wybudowanie przyłącza zobowiązuje do sporządzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

W celu zmniejszenia kosztów inwentaryzacji, OPK Sp. z o.o. wyłoni w drodze przetargu najtańszą ofertę wykonania usługi inwentaryzacji przez uprawnionego geodetę. Pojawi się wtedy dobrowolna możliwość skorzystania z jego usług.

W celu uproszczenia procedury zawierania umów, przy podpisywaniu protokołu odbioru technicznego miejsca włączenia do sieci kanalizacyjnej, będzie możliwość podpisania wniosku o zawarcie umowy o odbiór ścieków.

 

Druki dotyczące realizacji przyłącza kanalizacyjnego są do pobrania na naszej stronie internetowej www.opkspzoo.eu, lub dostępne w pokoju nr 108 w siedzibie spółki.

Informujemy, ze inwestor jest zobowiązany do realizacji budowy przyłącza zgodnie z przepisami Ustawy prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r.( Dz. U. 89 poz. 414 ze zm.)

Z poważaniem

Zarząd OPK Sp. z o.o.

w Ozorkowie

Ruszyła budowa kanalizacji

20 sierpnia 2010 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi uroczyście podpisano umowę o dofinansowaniu budowy kanalizacji w południowo-wschodniej części Ozorkowa. Koszt inwestycji, realizowanej przez Ozorkowskie Przedsiębiorstwo Komunalne to ponad 24 mln zł netto, dofinansowanie z Funduszu wynosi ponad 14 mln złotych. Ze strony OPK umowę podpisali: prezes Zarządu Krzysztof Gawroński i wiceprezes Jerzy Oleski, natomiast ze strony funduszu – prezes Zarządu Andrzej Budzyński i jego zastępca Barbara Robak.
więcej …


Wykaz Ulic:

 

ZOBACZ: HARMONOGRAM PRAC NA LATA 2010 – 2013

 

Relacja filmowa z podpisania umowy na budowę kanalizacji sanitarnej w południowo-wschodniej części Ozorkowa

Get the Flash Player to see this content.

Przebudowa Sienkiewicza, zamknięty odcinek Zgierskiej

Do połowy września zamknięty dla ruchu będzie odcinek ul. Zgierskiej między ul. Południową i ul. Sienkiewicza. Wyznaczono objazd ulicami: Partyzantów i Maszkowską. Zamknięcie odcinka ul. Zgierskiej związane jest z remontem ul. Sienkiewicza – jednym z jego etapów są prace przy kanalizacji deszczowej, co wymaga rozkopania także fragmentu ul. Zgierskiej. Prace nie wymagają wyłączenia z ruchu torowiska, dlatego tramwaje kursują bez zmian.
więcej …

Raport miasta Ozorkowa z dnia 25.08.10

- relacja z podpisania umowy dotyczącej dofinansowania rozbudowy kanalizacji miejskiej. Inwestycję realizuje Ozorkowskie Przedsiębiorstwo Komunalne. Umowę podpisano 20 sierpnia 2010 roku w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Ze strony Ozorkowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego podpisy pod aktem złożyli: Krzysztof Gawroński – prezes i jego zastępca Jerzy Oleski. W uroczystości uczestniczył burmistrz Piotr Giziński. Na koniec relacji – rozmowa z Krzysztofem Gawrońskim na temat zakresu i harmonogramu prac związanych z rozbudową kanalizacji w naszym mieście.

[audio:http://ozorkow.info.pl/25.08.10.mp3]
(W celu odsłuchania pliku dźwiękowego nacisnąć przycisk )