Informacja o nowych warunkach wykonania przyAi??Ai??cza do sieci kanalizacyjnej dla wAi??aAi??cicieli nieruchomoAi??ci objAi??tych projektem wspA?Ai??finansowanym ze Ai??rodkA?w Unii Europejskiej

Zainteresowanych wykonaniem podAi??Ai??czenia do sieci kanalizacji sanitarnej w ramach projektu wspA?Ai??finansowanego ze Ai??rodkA?w Unii Europejskiej pod nazwAi??: Gospodarka wodno- Ai??ciekowa w aglomeracji miasta OzorkA?wai??? informujemy A?e wychodzAi??c naprzeciw oczekiwaniom spoAi??ecznym dotyczAi??cym znacznego zmniejszenia kosztA?w wykonania przyAi??Ai??cza kanalizacyjnego proponujemy nowe warunki realizacji przyAi??Ai??cza.

PrzyAi??Ai??cze kanalizacyjne do wybudowanych w granicach nieruchomoAi??ci przykanalikA?w, osoby zainteresowane mogAi?? wykonaAi?? systemem gospodarczym zgodnie z projektem technicznym. Informujemy A?e zapewniamy bezpAi??atnie kserokopie mapy do celA?w projektowych oraz oferujemy pomoc przy wyborze projektanta i zakupie niezbAi??dnych materiaAi??A?w.

OdbiA?r techniczny miejsca wAi??Ai??czenia moA?e odbyAi?? siAi?? wyAi??Ai??cznie przed zasypaniem elementA?w ulegajAi??cych zakryciu a wybudowanie przyAi??Ai??cza zobowiAi??zuje do sporzAi??dzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

Apcalis SX Oral Jelly no rx, buy clomid online.

W celu zmniejszenia kosztA?w inwentaryzacji, OPK Sp. z o.o. wyAi??oni w drodze przetargu najtaAi??szAi?? ofertAi?? wykonania usAi??ugi inwentaryzacji przez uprawnionego geodetAi??. Pojawi siAi?? wtedy dobrowolna moA?liwoAi??Ai?? skorzystania z jego usAi??ug.

W celu uproszczenia procedury zawierania umA?w, przy podpisywaniu protokoAi??u odbioru technicznego miejsca wAi??Ai??czenia do sieci kanalizacyjnej, bAi??dzie moA?liwoAi??Ai?? podpisania wniosku o zawarcie umowy o odbiA?r Ai??ciekA?w.

Ai??

Druki dotyczAi??ce realizacji przyAi??Ai??cza kanalizacyjnego sAi?? do pobrania na naszej stronie internetowej www.opkspzoo.eu, lub dostAi??pne w pokoju nr 108 w siedzibie spA?Ai??ki.

Informujemy, ze inwestor jest zobowiAi??zany do realizacji budowy przyAi??Ai??cza zgodnie z przepisami Ustawy prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r.( Dz. U. 89 poz. 414 ze zm.)

Z powaA?aniem

ZarzAi??d OPK Sp. z o.o.

w Ozorkowie

RuszyAi??a budowa kanalizacji

20 sierpnia 2010 r. w siedzibie WojewA?dzkiego Funduszu Ochrony Asrodowiska i Gospodarki Wodnej w A?odzi uroczyAi??cie podpisano umowAi?? o dofinansowaniu budowy kanalizacji w poAi??udniowo-wschodniej czAi??Ai??ci Ozorkowa. Koszt inwestycji, realizowanej przez Ozorkowskie PrzedsiAi??biorstwo Komunalne to ponad 24 mln zAi?? netto, dofinansowanie z Funduszu wynosi ponad 14 mln zAi??otych. Ze strony OPK umowAi?? podpisali: prezes ZarzAi??du Krzysztof GawroAi??ski i wiceprezes Jerzy Oleski, natomiast ze strony funduszu ai??i?? prezes ZarzAi??du Andrzej BudzyAi??ski i jego zastAi??pca Barbara Robak.
wiAi??cej …


Wykaz Ulic:

 
is metforin over the counter in canada.

ZOBACZ: HARMONOGRAM PRAC NA LATA 2010 ai??i?? 2013 ed supplements at walmart, ed supplements at walmart, ed supplements at walmart, ed supplements at walmart, ed supplements at walmart, ed supplements at walmart, ed supplements at walmart, ed supplements at walmart.

 

Relacja filmowa z podpisania umowy na budowAi?? kanalizacji sanitarnej w poAi??udniowo-wschodniej czAi??Ai??ci Ozorkowa

Get the Flash Player to see this content.

Przebudowa Sienkiewicza, zamkniAi??ty odcinek Zgierskiej

Do poAi??owy wrzeAi??nia zamkniAi??ty dla ruchu bAi??dzie odcinek ul. Zgierskiej miAi??dzy ul. PoAi??udniowAi?? i ul. Sienkiewicza. Wyznaczono objazd ulicami: PartyzantA?w i MaszkowskAi??. ZamkniAi??cie odcinka ul. Zgierskiej zwiAi??zane jest z remontem ul. Sienkiewicza – jednym z jego etapA?w sAi?? prace przy kanalizacji deszczowej, co wymaga rozkopania takA?e fragmentu ul. Zgierskiej. Prace nie wymagajAi?? wyAi??Ai??czenia z ruchu torowiska, dlatego tramwaje kursujAi?? bez zmian.
wiAi??cej …

Raport miasta Ozorkowa z dnia 25.08.10

- relacja z podpisania umowy dotyczAi??cej dofinansowania rozbudowy kanalizacji miejskiej. InwestycjAi?? realizuje Ozorkowskie PrzedsiAi??biorstwo Komunalne. UmowAi?? podpisano 20 sierpnia 2010 roku w siedzibie WojewA?dzkiego Funduszu Ochrony Asrodowiska i Gospodarki Wodnej w A?odzi. Ze strony Ozorkowskiego PrzedsiAi??biorstwa Komunalnego podpisy pod aktem zAi??oA?yli: Krzysztof GawroAi??ski ai??i?? prezes i jego zastAi??pca Jerzy Oleski. W uroczystoAi??ci uczestniczyAi?? burmistrz Piotr GiziAi??ski. Na koniec relacji ai??i?? rozmowa z Krzysztofem GawroAi??skim na temat zakresu i harmonogramu prac zwiAi??zanych z rozbudowAi?? kanalizacji w naszym mieAi??cie.

[audio:http://ozorkow.info.pl/25.08.10.mp3]
( liquid dramamine, liquid dramamine, liquid dramamine, liquid dramamine, liquid dramamine, liquid dramamine. W celu odsAi??uchania pliku dA?wiAi??kowego nacisnAi??Ai?? przycisk )