Sekcja Kolarska „SZWADRON”

order cialis online using flex, order cialis online using flex, order cialis online using flex, order cialis online using flex, order cialis online using flex, order cialis online using flex, order cialis online using flex, order cialis online using flex.
Sekcja Kolarska ai??zSzwadronai???
im. 2 PuAi??ku SzwoleA?erA?w RokitniaAi??skich
przy Oddziale PTTK w Ozorkowie
95-035 OzorkA?w, pl. Jana PawAi??a II ai??i?? 17
tel. 0-42 718-13-14
e-mail: sk.szwadron@op.pl


W ramach dziaAi??aAi?? statutowych OddziaAi?? PTTK w Ozorkowie powoAi??aAi?? w dniu 18 listopada 2000 roku sekcjAi?? kolarskAi??. Sekcja przyjAi??Ai??a nazwAi?? ai??zSzwadronai??? , a za patrona 2 PuAi??k SzwoleA?erA?w RokitniaAi??skich, ktA?rego Szwadron Kolarski w dniu 11 wrzeAi??nia 1939 roku walczyAi?? pod Ozorkowem z wojskami niemieckimi. OdtAi??d dzieAi?? 11 wrzeAi??nia jest Ai??wiAi??tem ai??zSzwadronuai??? , a miejscem uroczystym skrzyA?owanie drA?g we wsi OrAi??a, gdzie dziAi??ki staraniom ai??zSzwadronuai??? stoi pomnik ku czci polegAi??ych kawalerzystA?w.

Sekcja w obyczajach , symbolice, sAi??ownictwie i postawach czAi??onkA?w stara siAi?? nawiAi??zywaAi?? do tradycji polskiej kawalerii. ZewnAi??trznymi formami przynaleA?noAi??ci do ai??zSzwadronuai??? jest jednolity strA?j organizacyjny koloru A?A?Ai??tego oraz emblematy w ksztaAi??cie rozet i proporczykA?w. CzAi??Ai??Ai?? kolegA?w w historycznych mundurach 2 PuAi??ku SzwoleA?erA?w RokitniaAi??skich prowadzi zajAi??cia dydaktyczno-wychowawcze w szkoAi??ach o historii orAi??A?a polskiego. Sekcja Kolarska ai??zSzwadronai??? w realizacji programu turystyczno-krajoznawczego szczegA?lnie preferuje tematykAi?? historyczno-wojskowAi??. GAi??A?wnAi?? formAi?? dziaAi??ania Sekcji Kolarskiej ai??zSzwadronai??? sAi?? niedzielne rowerowe wycieczki krajoznawcze w bliskie i dalsze okolice Ozorkowa o szerokim wachlarzu tematycznym.

ai??zSzwadronai??? poza realizacjAi?? wAi??asnego programu krajoznawczego uczestniczy w imprezach i rajdach o zasiAi??gu wojewA?dzkim, a takA?e caAi??ego kraju organizowanych przez OddziaAi??y PTTK . Nasz udziaAi?? w III OgA?lnopolskim Rajdzie Szlakiem Powstania Styczniowego zaowocowaAi?? upamiAi??tnieniem tablicAi?? ozorkowskiego powstaAi??ca WawrzyAi??ca Jeziorskiego.

RA?wnieA? w KAi??blinach z inicjatywy SK ai??zSzwadronai??? powstaAi?? pomnik upamiAi??tniajAi??cy bitwAi?? stoczonAi?? w dniu 7 wrzeAi??nia 1939 roku przez 28 PuAi??k StrzelcA?w Kaniowskich.


Caverta no rx, acquire clomid terbutaline. .

Za zasAi??ugi w upamiAi??tnianiu miejsc walki narodu polskiego w formie obiektA?w oraz wytyczania tras turystyczno-historycznych szlakami walk orAi??A?a polskiego ai??zSzwadronai??? zostaAi?? uhonorowany ZAi??otym Medalem Opiekuna Miejsc PamiAi??ci Narodowej.

Od maja do wrzeAi??nia ai??zSzwadronai??? wydaje informator turystyczny ai??zNa Szlakai??? , w ktA?rym zamieszczany jest program wycieczek rowerowych z opisem i szkicem tras.

Sekcja Kolarska ai??zSzwadronai??? jest otwarta na wspA?Ai??dziaAi??anie szczegA?lnie z mieszkaAi??cami Ozorkowa. Mile widziana jest wspA?Ai??praca ze szkoAi??ami i organizacjami, ktA?re nawiAi??zujAi?? w swym dziaAi??aniu do problematyki turystyczno-krajoznawczej.

Od maja w kaA?dAi?? kolejnAi?? niedzielAi?? zapraszamy chAi??tnych do udziaAi??u w organizowanych przez SK ai??zSzwadronai??? wycieczkach rowerowych.